Formare de formatori

1. Punct de pornire:

Succesul unui program de instruire este determinat în primul rând de pregătirea trainerului. Este vorba nu doar de pregătirea strict profesională într-un domeniu, ci şi de pregătirea privind aspectele psihopedagogice: comunicarea cu cei de la curs, oferirea de feedback, motivarea lor, structurarea sesiunilor de instruire etc.

Programul de formare este structurat în două părţi:

1. sesiuni de instruire, urmate de

2. aplicaţii practice în care participanţii vor susţine o prezentare în faţa grupului.

2. Grup ţintă: Angajaţi de pe toate nivelurile ierarhice a căror activitate curentă sau viitoare presupune instruirea adulților

3. Obiective: Sesiunile propuse sprijină participanţii:

 • să conştientizeze modul în care învaţă adultul şi existența unor preferințe personale

 • să înțeleagă etapele unui proces formare

 • să identifice nevoile de formare ale grupului ţintă

 • să dezvolte abilități de concepere a unui program de formare

 • să cunoască aspectele organizării unei formări şi resursele necesare

 • să dezvolte abilităţi avansate de comunicare

 • să dezvolte abilităţii de gestionare a participanţilor dificili

 • să înțeleagă metodele și tehnicile de evaluare a unui program de formare

 • să exerseze abilitățile de formator printr-o serie de mini-sesiuni de formare

4. Activităţi (mijloace) de învăţare:

Chestionare de autocunoaştere                      Jocuri de rol filmate

Studii de caz                                                       Lucru pe grupuri + discuţie

Joc experienţial                                                 Energizator

Jocuri de rol discutate analizate                   Brainstorming

Filme de instruire

5. Mecanisme de transfer în practică

 • Plan individual de acțiune – plan individual pe o perioadă de 1-3 luni .

 • Suport activ – asigurat prin comunicarea și supervizarea în implementarea planului individual (sprijin șef) .

 • Grup de sprijin participanţi

 • Follow-up (opţional)– activitate de evaluare la 3 luni – o sesiune de o zi

6. Program desfășurare: Luni, 3 decembrie 2012 – Vineri, 7 decembrie 2012, între orele 09:00 și 17:00

7. Structură și desfășurare

Programul se va desfăşura pe parcursul a 5 zile, 4 sesiuni pe zi a cate 90 de minute fiecare.

În sesiunile programului vor fi discutate teme ca:

 • Particularităție procesului de învățare la adulți
 • Etapele unui proces de formare
 • Metode și tehnici de învățate
 • Abilități necesare pentru a dezvoltarea și livrarea unui program de dezvoltare
 • Evaluarea unui proces de formare
 • Exersarea abilităţilor de formator – Mini-sesiuni  de instruire + feedback

8. Coordonator program: Donatela Preda

Donatela Preda are o experiența de peste 10 ani in domeniul trainingului și al consultanței în dezvoltare organizațională, servicii adresate companiilor ca: OMV Petrom, Automobile Dacia Piteşti, Lafarge Romania, Friesland Campina Romania, ATP Exodus Baia-Mare, Astra Vagoane Arad, Iproeb Bistrița, Tenaris Group, Supreme Group, Terapia Ranbaxy Cluj, etc.

1. Punct de pornire:

Succesul unui program de instruire este determinat în primul rând de pregătirea trainerului. Este vorba nu doar de pregătirea strict profesională într-un domeniu, ci şi de pregătirea privind aspectele psihopedagogice: comunicarea cu cei de la curs, oferirea de feedback, motivarea lor, structurarea sesiunilor de instruire etc.

Programul de formare este structurat în două părţi:

1. sesiuni de instruire, urmate de

2. aplicaţii practice în care participanţii vor susţine o prezentare în faţa grupului.

2. Grup ţintă: Angajaţi de pe toate nivelurile ierarhice a căror activitate curentă sau viitoare presupune instruirea adulților

3. Obiective: Sesiunile propuse sprijină participanţii:

 • să conştientizeze modul în care învaţă adultul şi existența unor preferințe personale

 • să înțeleagă etapele unui proces formare

 • să identifice nevoile de formare ale grupului ţintă

 • să dezvolte abilități de concepere a unui program de formare

 • să cunoască aspectele organizării unei formări şi resursele necesare

 • să dezvolte abilităţi avansate de comunicare

 • să dezvolte abilităţii de gestionare a participanţilor dificili

 • să înțeleagă metodele și tehnicile de evaluare a unui program de formare

 • să exerseze abilitățile de formator printr-o serie de mini-sesiuni de formare

4. Activităţi (mijloace) de învăţare:

Chestionare de autocunoaştere                      Jocuri de rol filmate

Studii de caz                                                       Lucru pe grupuri + discuţie

Joc experienţial                                                 Energizator

Jocuri de rol discutate analizate                    Brainstorming

Filme de instruire

5. Mecanisme de transfer în practică

 • Plan individual de acțiune – plan individual pe o perioadă de 1-3 luni .

 • Suport activ – asigurat prin comunicarea și supervizarea în implementarea planului individual (sprijin șef) .

 • Grup de sprijin participanţi

 • Follow-up (opţional)– activitate de evaluare la 3 luni – o sesiune de o zi

6. Program desfășurare: Luni 11.02.2013, Vineri 15.02.2013 între orele 09:00 și 17:00

7. Structură și desfășurare

Programul se va desfăşura pe parcursul a 5 zile, 4 sesiuni pe zi a cate 90 de minute fiecare.

În sesiunile programului vor fi discutate teme ca:

 • Particularităție procesului de învățare la adulți
 • Etapele unui proces de formare
 • Metode și tehnici de învățate
 • Abilități necesare pentru a dezvoltarea și livrarea unui program de dezvoltare
 • Evaluarea unui proces de formare
 • Exersarea abilităţilor de formator – Mini-sesiuni  de instruire + feedback

8. Coordonator program: Donatela Preda

Donatela Preda are o experiența de peste 10 ani in domeniul trainingului și al consultanței în dezvoltare organizațională, servicii adresate companiilor ca: OMV Petrom, Automobile Dacia Piteşti, Lafarge Romania, Friesland Campina Romania, ATP Exodus Baia-Mare, Astra Vagoane Arad, Iproeb Bistrița, Tenaris Group, Supreme Group, Terapia Ranbaxy Cluj, etc.

Comments are closed.