Managementul proiectelor

     

1.  Punct de pornire:

Cursul de management al proiectelor a demonstrat că principiile și tehnicile conținute în cadrul acestei formări conduc la eficiență sporită în gestionarea diferitelor tipuri de proiecte prin urmarea unor pași specifici în conducerea activităților într-un mod organizat.

2. Grup țintă: Angajați implicați sau care urmează a fi implicați în coordonarea unui proiect.

3. Obiective: Sesiunile propuse sprijină participanții:

 • să experimenteze și să analizeze rolul unui manager de proiect precum şi acţiuni caracteristice celor patru etape din ciclul de viaţă al unui proiect
 • să identifice părţile interesate într-un proiect (stakeholderi) şi să evalueze impactul lor potenţial asupra proiectului
 • să definească un proiect prin formularea clară de obiective de calitate, costuri şi termene şi de indicatori de performanţă pentru fiecare dintre aceste domenii
 • să se familiarizeze cu tehnici de planificare a proiectelor
 • să ţină cont de cerinţele legate de resurse, de disponibilitatea acestora şi să aprecieze impactul disponibilităţii resurselor asupra planificării
 • să aplice o metodologie de analiză a riscului
 • să exerseze schimbul de informaţii şi comunicarea în echipă cu scopul de rezolvare de probleme
 • să îşi adapteze stilul de conducere în funcţie de profilul colaboratorilor şi de etapa de evoluţie a proiectului
 • să găsească metode de motivare a membrilor echipei care să funcţioneze şi în lipsa autorităţii ierarhice
 • să identifice obiective şi acţiuni concrete de dezvoltare personală care vor contribui la derularea cu succes a proiectelor lor

 4. Activităţi (mijloace) de învăţare:

Chestionare de autocunoaştere                              Jocuri de rol

Studii de caz                                                               Filme de instruire

Joc experienţial                                                         Lucru pe grupuri + discuţie

5. Mecanisme de transfer în practică

 • Plan individual de acțiune – plan individual  pe o perioadă de 1-3 luni .
 • Suport activ – asigurat prin comunicarea și supervizarea în implementarea planului individual (sprijin șef) .
 • Grup de sprijin participanţi
 • Follow-up (opţional)– activitate de evaluare la 3 luni – o sesiune de o zi

6. Program desfășurare: Luni 29.10 –Vineri 02.11  2012, între orele 9.00 și 17.00

7. Structură și desfășurare

Programul se va desfăşura pe parcursul a 5 zile, 4 sesiuni pe zi a cate 90 de minute fiecare.

În sesiunile programului vor fi discutate teme ca:

Caracteristicile proiectelor

 • Înțelegerea particularităților lucrului pe proiect față de activitățile cotidiene
 • Înțelegerea parametrilor care definesc succesul sau eșecul unui proiect
 • Înțelegerea necesității unei abordări sistematice a gestionării proiectelor

 

Ciclul de viață al unui proiect

 • Cunoașterea modului de derulare a unui proiect
 • Înțelegerea importanței etapelor preliminare demarării proiectului
 • Exersarea etapelor unui proiect și analiza momentelor critice pe parcursul acestora

 

Instrumente folosite în managementul proiectelor

 • Cunoașterea unor instrumente de planificare și control al proiectelor
 • Înțelegerea principiilor de bază în alegerea instrumentelor de lucru pentru un anumit proiect
 • Exersarea utilizării unor instrumente de planificare și control al proiectelor

 

Rolul managerului de proiect

 • Înţelegerea rolului și a responsabilităților atașate managerului de proiect
 • Identificarea și analiza provocărilor cu care se confruntă un manager de proiect
 • Exersarea rolului de manager de proiect și discutarea bunelor practici din domeniu

 

Abilitățile necesare pentru a coordona un proiect

 • Identificare și analiza setului de competențe și abilități necesare unui bun manager de proiect
 • Conștientizarea nivelului actual de dezvoltare a acestor abilități
 • Analiza unor principii de bază pentru gestionarea echipei de proiect, dar și a situațiilor complexe care apar pe parcursul derulării unui proiect
 • Exersarea acestor abilități în cadrul unor simulări de proiect

 

8. Coordonator program: Silvia Oana Păulescu

Silvia Oana Păulescu este de formare psiholog și are o experiență de peste 5 ani în Resurse Umane, preponderent în zona recrutării și selecției de  personal și de peste 2 ani în domeniul trainingului. De-a lungul timpului a livrat programe de dezvoltare profesională pentru companii precum: OMV Petrom,Renault Group, Ford România, Millenium Bank.

     

1.  Punct de pornire:

Cursul de management al proiectelor a demonstrat că principiile și tehnicile conținute în cadrul acestei formări conduc la eficiență sporită în gestionarea diferitelor tipuri de proiecte prin urmarea unor pași specifici în conducerea activităților într-un mod organizat.

2. Grup țintă: Angajați implicați sau care urmează a fi implicați în coordonarea unui proiect.

3. Obiective: Sesiunile propuse sprijină participanții:

 • să experimenteze și să analizeze rolul unui manager de proiect precum şi acţiuni caracteristice celor patru etape din ciclul de viaţă al unui proiect
 • să identifice părţile interesate într-un proiect (stakeholderi) şi să evalueze impactul lor potenţial asupra proiectului
 • să definească un proiect prin formularea clară de obiective de calitate, costuri şi termene şi de indicatori de performanţă pentru fiecare dintre aceste domenii
 • să se familiarizeze cu tehnici de planificare a proiectelor
 • să ţină cont de cerinţele legate de resurse, de disponibilitatea acestora şi să aprecieze impactul disponibilităţii resurselor asupra planificării
 • să aplice o metodologie de analiză a riscului
 • să exerseze schimbul de informaţii şi comunicarea în echipă cu scopul de rezolvare de probleme
 • să îşi adapteze stilul de conducere în funcţie de profilul colaboratorilor şi de etapa de evoluţie a proiectului
 • să găsească metode de motivare a membrilor echipei care să funcţioneze şi în lipsa autorităţii ierarhice
 • să identifice obiective şi acţiuni concrete de dezvoltare personală care vor contribui la derularea cu succes a proiectelor lor 

 4. Activităţi (mijloace) de învăţare:

Chestionare de autocunoaştere                              Jocuri de rol

Studii de caz                                                               Filme de instruire

Joc experienţial                                                         Lucru pe grupuri + discuţie

5. Mecanisme de transfer în practică

 • Plan individual de acțiune – plan individual  pe o perioadă de 1-3 luni .
 • Suport activ – asigurat prin comunicarea și supervizarea în implementarea planului individual (sprijin șef) .
 • Grup de sprijin participanţi
 • Follow-up (opţional)– activitate de evaluare la 3 luni – o sesiune de o zi

6. Program desfășurare: Luni 25.03.2013 –Vineri 29.03.2013, între orele 9.00 și 17.00

7. Structură și desfășurare

Programul se va desfăşura pe parcursul a 5 zile, 4 sesiuni pe zi a cate 90 de minute fiecare.

În sesiunile programului vor fi discutate teme ca:

Caracteristicile proiectelor

 • Înțelegerea particularităților lucrului pe proiect față de activitățile cotidiene
 • Înțelegerea parametrilor care definesc succesul sau eșecul unui proiect
 • Înțelegerea necesității unei abordări sistematice a gestionării proiectelor

 

Ciclul de viață al unui proiect

 • Cunoașterea modului de derulare a unui proiect
 • Înțelegerea importanței etapelor preliminare demarării proiectului
 • Exersarea etapelor unui proiect și analiza momentelor critice pe parcursul acestora

 

Instrumente folosite în managementul proiectelor

 • Cunoașterea unor instrumente de planificare și control al proiectelor
 • Înțelegerea principiilor de bază în alegerea instrumentelor de lucru pentru un anumit proiect
 • Exersarea utilizării unor instrumente de planificare și control al proiectelor

 

Rolul managerului de proiect

 • Înţelegerea rolului și a responsabilităților atașate managerului de proiect
 • Identificarea și analiza provocărilor cu care se confruntă un manager de proiect
 • Exersarea rolului de manager de proiect și discutarea bunelor practici din domeniu

 

Abilitățile necesare pentru a coordona un proiect

 • Identificare și analiza setului de competențe și abilități necesare unui bun manager de proiect
 • Conștientizarea nivelului actual de dezvoltare a acestor abilități
 • Analiza unor principii de bază pentru gestionarea echipei de proiect, dar și a situațiilor complexe care apar pe parcursul derulării unui proiect
 • Exersarea acestor abilități în cadrul unor simulări de proiect

 

8. Coordonator program: Silvia Oana Păulescu

Silvia Oana Păulescu este de formare psiholog și are o experiență de peste 5 ani în Resurse Umane, preponderent în zona recrutării și selecției de  personal și de peste 2 ani în domeniul trainingului. De-a lungul timpului a livrat programe de dezvoltare profesională pentru companii precum: OMV Petrom,Renault Group, Ford România, Millenium Bank.

Comments are closed.