Cursuri Deschise – Roxana Ciorna

Instructor formare – curs certificat ANC

Punct de pornire
Acest curs este destinat persoanelor interesate sau implicate în susținerea de sesiuni de instruire practice adresate adulților, în locuri special amenajate cu logistica necesară, pentru dezvoltarea de cunoștințe și abilități în utilizarea de echipamente, instrumente, utilaje, etc., necesare realizării unui anumit tip de activitate la locul de muncă.
Programul este structurat astfel încât să determine dezvoltarea și exersarea următoarelor competențe:

 • Proiectarea și pregătirea unui proces de instruire
 • Susținerea sesiunilor de instruire
 • Consilierea și dezvoltarea persoanelor instruite
 • Evaluarea procesului de instruire

Programul de formare este structurat în două părţi:

 1. sesiuni de instruire, urmate de
 2. aplicaţii practice în care participanţii vor susţine sesiuni practice de instruire în cadrul gupului de participanți și la locul de muncă.

O parte a fiecărei sesiuni de instruire va fi filmată. Astfel, se oferă un feedback specific şi util orientat pe dezvoltarea competențelor de instructor/preparator formare ale participanților.

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor absolvente de studii medii implicate în procesul de instruire a adulților sau cu experiență informală în formarea adulților, care necesită o certificare.

Beneficii

Sesiunile propuse sprijină participanții în:

 • conştientizeze modalitatea în care învaţă adultul în funcție de care să proiecteze și să implementeze un program de training
 • își dezvolte abilități de concepere a sesiunilor de instruire practice pe baza  obiectivelor stabilite pentru aceste sesiuni
 • exerseze abilitățile de proiectare și facilitare a metodelor și tehnicilor speciale de învățare (unidirecționale și interactive)
 • aplice reguli de bază în conceperea materialelor necesare formării
 • înțeleagă impactul etapei de evaluare într-un proces de training și să utilizeze o serie de metode în acest sens
 • dezvolte abilităţi de gestionare a participanților în cadrul unei sesiuni de instruire
 • exerseze abilitățile de instructor/preparator formare printr-o serie de mini-sesiuni de formare

Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

Proiectarea și pregătirea formării:

 • Învățarea la adulți – stiluri de învăţare specifice.
 • Proiectarea sesiunilor de instruire practice în funcție de obiectivele propuse, conținutul stabilit, particularitățile grupei de participanți, logistica folosită.
 • Promovarea şi organizarea sesiunilor de instruire

Managementul procesului de instruire:

 • Formarea grupelor de instruire
 • Gestionarea și facilitarea învățării unui grup de participanți.
 • Coordonarea stagiilor de practică

Consilierea și dezvoltarea competențelor participanților:

 • Metode utilizate într-un proces de instruire (unidirecționale și interactive) pentru dezvoltarea de competențe – proiectare și facilitare
 • Abilități de comunicare și oferire/primire de feedback în procesul de învățare
 • Facilitarea punerii în practică a competențelor dobândite de participanți

Evaluarea sesiunilor de instruire:

 • Elaborarea probelor de evaluare conform obiectivelor propuse
 • Aprecierea progresului înregistrat de către participanți pe parcursul programului de instruire

Post-program:

La finalul programului participanții vor participa la un examen de absolvire a cursului, în prezența unei comisii de la ANC, care va avea o componente teoretică (test-grilă) și o componenta practică (susținerea unei sesiuni de instruire pe o temă aleasă de către fiecare participant).

Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Studii de caz
 • Activități experienţiale
 • Filme de instruire
 • Lucru pe grupuri
 • Discuții în plen

Dată susținere

Cursul durează 4 zile și este programat în săptămâna 23-27.05.2016

Traineri/Coordonatori program

RaulMarinaRaul Marina – are o experiența de peste 6 ani în domeniul trainingului și al consultanței în management și dezvoltare organizațională, servicii adresate companiilor ca: Decathlon, OMV Petrom, Automobile Dacia Piteşti, Ford, VCST, Banca Transilvania, Interbrands, Tenaris Group, etc.

Formare de Formatori – curs certificat ANC

Punct de pornire

Rolul unui trainer, atât intern cât și extern, este de a analiza și înțelege nevoile de instruire ale grupului de participanți, de a evidenția diferența între nivelul cerut și cel așteptat în termeni de cunoștințe și abilități ale participanților, și de a identifica cele mai potrivite modalități de a dezvolta și de a îmbunătăți performanța acestora.
De aceea, programul Formare de formatori este un program complex, structurat astfel încât să determine dezvoltarea și exersarea următoarelor competenţe:

a. Analiza nevoilor de instruire ale grupului de participanți, pregătirea și planificarea unui program de training

b. Susținerea unui program de training, conducerea și facilitarea procesului de învăţare: managementul grupului de participanţi, facilitarea procesului de învățare utilizând o serie de metode unidirecționale și participative, comunicare, observare, feedback, etc.

c. Evaluarea unui program de instruire și reorganizarea acestuia în funcție de obiectivele propuse și de nevoile de dezvoltare ale participanților

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor absolvente de studii superioare, care livrează sau doresc să livreze programe de training, respectiv care au în responsabilitate instruirea adulților.

Beneficii

Sesiunile propuse sprijină participanții în:

 • Conștientizeze modalitatea în care învață adultul în funcție de care să proiecteze și să implementeze un program de formare
 • Identifice nevoile de training ale grupului țintă și să stabilească obiectivele sesiunilor de formare
 • Își dezvolte abilități de concepere a unui program de formare pe baza nevoilor de formare identificate, a obiectivelor stabilite și a modalității în care învață un adult
 • Exerseze abilitățile de proiectare și facilitare a metodelor de învățare în unui program de formare
 • Cunoască metode concrete de promovare a unui program de formare
 • Înțeleagă metode și tehnici de evaluare a unui program de formare
 • Exerseze abilitățile de formator printr-o serie de mini-sesiuni de formare.

Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

În timpul programului – subiecte abordate:

Proiectarea și pregătirea programului de formare:

 • Analiza nevoilor de formare
 • Învățarea la adulți – stiluri de învăţare specifice.
 • Proiectarea sesiunilor de instruire practice în funcție de obiectivele propuse, conținutul stabilit, particularitățile grupei de participanți, logistica folosită.
 • Selectarea metodelor de formare
 • Elaborarea resurselor utilizate în formare
 • Promovarea şi organizarea programului de formare

Susținerea programului de formare:

 • Metode de formare la adulți care accelerează procesul de învățare
 • Feedback-ul instrument în procesul de învățare – aplicare în etape cheie ale programului de formare
 • Gestionarea situațiilor dificile dintr-un program de formare
 • Facilitarea punerii în practică a competențelor dobândite de participanți

Evaluarea programului de formare:

 • Metode de formare la adulți care accelerează procesul de învățare
 • Feedback-ul instrument în procesul de învățare – aplicare în etape cheie ale programului de formare

Post-program:

La finalul programului participanții vor participa la un examen de absolvire a cursului, în prezența unei comisii de la ANC, care va avea o componente teoretică (chestionare de evaluare a cunoștințelor) și o componenta practică (susținerea unei sesiuni de formare pe o temă aleasă de către fiecare participant).

Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Chestionare de autocunoaștere
 • Studii de caz
 • Activități experienţiale
 • Jocuri de rol discutate și analizate
 • Filme de instruire
 • Lucru pe grupuri + discuții

Dată susținere

Cursul durează 5 zile și este programat în săptămâna 16-21.05.2016

Traineri/Coordonatori program

RuxandraPopaRuxandra Popa este trainer în cadrul CDM începând din anul 2014. În acest timp, ea a livrat cursuri și team-building-uri către clienții CDM (Yonder, Ford, Banca Transilvania, Groupe Renault Romania, Leoni, GPV) și cursuri deschise, oferite prin programe cu finanțare europeană (Training of Trainers, Project Management).

AlexandraLosonti
Alexandra Loșonti s-a alaturat echipei CDM după un traseu profesional de 8 ani în domeniul administrativ managerial. Activitatea ei a însumat pregătirea și livrarea unor cursuri și team-buildinguri, alături de alți consultanți CDM, pentru organizații precum Banca Transilvania, BCR, TSS Yonder, Ford România, Bosch. A activat de asemenea și în cadrul mai multor proiecte finanțate, livrând cursuri deschise de Formare de Formatori și Manager de Proiect.

Comments are closed.