Cursuri Deschise

Aceste programe permit un schimb de experienţă între participanţi din organizaţii diferite, în sesiuni intens participative. Programele sunt promovate semestrial, în funcţie de interesul manifestat pentru anumite teme.

Manager pentru prima dată

Punct de pornire

Competențele și cunoștințele necesare managementului pot fi percepute ca fiind intuitive, care apar natural, în momentul în care ocupăm această poziție. Cu toate acestea, ca manageri, ne confruntăm cu o serie de situații complexe de organizare, planificare, control, managementul echipei, al conflictelor, motivarea și dezvoltarea oamenilor, situații pe care le-am gestiona cu mai multă încredere în noi și cu rezultatele dorite dacă am cunoaște o serie de tehnici, instrumente, practici de succes în acest context. De aceea, cele 3 zile ale programului de instruire oferă abilități și cunoștințe de bază necesare unui nou manager astfel încât să valorifice potențialul echipei pe care o coordonează și să obțină rezultatele așteptate.

Grup țintă

Cursul se adresează persoanelor care au ocupat de curând o poziție de management sau vor ocupa în viitor o astfel de poziție de conducere în organizație și care nu au beneficiat de o instruire anterioară.

Beneficii

Sesiunile propuse sprijină participanții în:

 • Înțelegerea rolului și a responsabilităților de manager și de lider
 • Facilitarea tranziției de la membru al echipei la manager
 • Deprinderea și exersarea abilităților de comunicare în situații dificile
 • Înțelegerea etapelor pentru formarea și dezvoltarea unei echipe astfel încât aceasta să ajungă la funcționare eficace într-un termen cât mai scurt
 • Deprinderea și exersarea abilităților de gestionare a conflictelor
 • Motivarea membrilor echipei prin feedback și delegare eficace
Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

Cursul se alcătuiește din două module, fiecare având o durată de o zi și jumătate. Între cele două module va avea loc o inter-sesiune, prilej cu care vor fi discutate progresele și problemele întâmpinate în activitatea de manageri a cursanților. După finalizarea programului se menține legătura dintre cursanți și traineri prin e-mail sau Skype.

Pre-program

Înainte de începerea programului, cursanților li se va aplica un chestionar pentru identificarea nevoilor și analiza contextului de la locul de muncă. Chestionarul va fi trimis participanților pe e-mail sau online, iar rezultatele vor fi înregistrate și prelucrate în mod anonim și confidențial.

În timpul programului – subiecte abordate:

 • Rolul liderului și competențele necesare
 • Înțelegerea și exersarea abilităților cheie de comunicare în echipă
 • Oferirea de critici constructive
 • Conducerea discuțiilor dificile
 • Oferirea și primirea de feedback
 • Stadiile de dezvoltare și caracteristicile unei echipe eficiente
 • Strategii de dezvoltare a membrilor echipei
 • Strategii de abordare și gestionare a conflictelor. Transformarea conflictelor în oportunități de învățare și dezvoltare.
 • Stiluri de conducere eficace. Preferințe personale de conducere și impactul acestora asupra dezvoltării echipei.
 • Delegare – caracteristici și proces
 • Dezvoltarea unor planuri de acțiune individuale și împărtășirea lor în grupul de sprijin

Inter-sesiune:

Grupa de participanți va fi împărțită în două, iar între cele două module de curs va avea loc o inter-sesiune cu fiecare sub-grupă, cu durata de două ore, în cadrul căreia participanții se vor întâlni cu trainerul și vor discuta rezultatele obținute în urma implementării planurilor de acțiune propuse la finalul primului modul. Grupul și trainerul devin resursă pentru învățare și sprijin.

Post-program:

După finalizarea programului, se vor crea câteva grupuri de sprijin în vederea implementării susținute și a monitorizării progresului planurilor de acțiune alcătuite pe perioada de desfășurare a instruirii. Trainerul și cursanții vor menține legătura în acest sens prin e-mail sau Skype.

Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Chestionare de autocunoaştere
 • Studii de caz
 • Activități experienţiale
 • Jocuri de rol discutate și analizate
 • Filme de instruire
 • Lucru pe grupuri + discuţie
Dată susținere

Cusul este programat în săptămâna 7-8.04.2016, 12-13.05.2016

Traineri/Coordonatori program

AlexandraLosontiAlexandra Loșonti s-a alaturat echipei CDM după un traseu profesional de 8 ani în domeniul administrativ managerial. Activitatea ei a insumat pregatirea și livrarea unor cursuri și team-buildinguri, alaturi de alți consultanți CDM, pentru organizații precum Banca Transilvania, BCR, TSS Yonder, Ford România, Bosch. A activat de asemenea și în cadrul mai multor proiecte finanțate, livrând cursuri deschise de Formare de Formatori și Manager de Proiect.

RuxandraPopa

Ruxandra Popa a livrat cursuri și team-building-uri către clienții CDM (Yonder, Ford, Banca Transilvania, Groupe Renault Romania, Leoni, GPV) și cursuri deschise, oferite prin programe cu finanțare europeană (Formare de Formatori si Manager de Proiect).

Formarea la locul de muncă

Punct de pornire

Formarea la locul de muncă are avantajul incontestabil ca informațiile și/sau abilitățile predate să fie puse în practică foarte repede, imediat după susținerea instruirii. Valoarea lui este cu atât mai mare cu cât presupune în mod real implicarea persoanelor instruite în practicarea abilitaților predate în mod direct și nemijlocit.

Pentru realizarea formării la locul de muncă nu este nevoie de o logistică elaborată (sala de curs se suprapune în acest caz cu locul efectiv de muncă și materialele de curs sunt practic “instrumentele” zilnice de lucru)

Grup țintă

Manageri de diferite nivele, traineri/formatori, care au printre responsabilități – formarea angajaților la locul de muncă.

Beneficii

Sesiunile propuse sprijină participanţii să:

 • înțeleagă rolul pe care îl au în postura de instructor
 • conştientizeze modalitatea în care învaţă adultul în funcție de care să proiecteze și să implementeze un program de instruire
 • înțeleagă etapele unui proces instruire la locul de muncă
 • conștientizeze competențele cheie pentru fiecare etapă în procesul de instruire și să le exerseze
 • își dezvolte abilități de ascultare activă, pentru a-și adapta procesul de învățare la nevoile și experiențele persoanei instruite
 • utilizeze feedback-ul ca instrument de facilitare a procesului de învățare
Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

În timpul programului – subiecte abordate:

 • Curba învățării – impactul instruirii la locul de muncă în accelerarea învățării. Procesul de invatare la adulti – adaptarea procesului de învățare
 • Etapele unui proces de instruire. Abilități de transmitere de instrucțiuni și susținere de demonstrații
 • Ascultarea activă și punerea de întrebări – abilități cheie în etapa de instruire și demonstrație
 • Caracteristici de învățare în funcție de tipul generației – adaptarea procesului de învățare
 • Monitorizarea și oferirea de feedback. Mentoring
 • Susținerea unui secvențe de instruire – exersarea abilităților de implementare a unei secvențe de instruire. Planuri de acțiune. Grupe de sprijin.

Post-program: ½ zi de follow-up/coaching

Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Chestionare de autocunoaştere
 • Studii de caz
 • Activități experienţiale
 • Jocuri de rol discutate și analizate
 • Filme de instruire
 • Lucru pe grupuri + discuţie
Dată susținere

Programul se va desfășura pe durata a două zile, cate 4 sesiuni pe zi, a cate 1,5-2 ore fiecare și este programat pe data de 28-29.03.2016

Traineri/Coordonatori program

RaulMarinaRaul Marina are o experiența de peste 6 ani în domeniul trainingului și al consultanței în management și dezvoltare organizațională, servicii adresate companiilor ca: Decathlon, OMV Petrom, Automobile Dacia Piteşti, Ford, VCST, Banca Transilvania, Interbrands, Tenaris Group, etc.

AlexandraLosonti

Alexandra Loșonti s-a alaturat echipei CDM după un traseu profesional de 8 ani în domeniul administrativ managerial. Activitatea ei a insumat pregatirea și livrarea unor cursuri și team-buildinguri, alaturi de alți consultanți CDM, pentru organizații precum Banca Transilvania, BCR, TSS Yonder, Ford România, Bosch. A activat de asemenea și în cadrul mai multor proiecte finanțate, livrând cursuri deschise de Formare de Formatori și Manager de Proiect.

De la stres la eficiență

Punct de pornire

Viața nu înseamnă să aștepți ca furtunile să treacă … este vorba despre a învăța cum să dansezi în ploaie!

În lumea de astăzi, deja sunt familiare următoarele expresii, „stresul astă mă omoară”, „nu știu cum să scap de stres”,”mă stresezi”, „sunt stresat când mă gândesc că” etc.Toate acestea și multe altele ca ele, au devenit clișee verbale în discuțiile de zi cu zi dintre noi. Ceea ce este poate cel mai important de știut este că nimeni nu este imun la stres, indiferent de sex, vârstă ori credință, indiferent de meserie și de preocupări. Este o parte a vieții noastre, tot ce trebuie să facem este să învățăm cum să-l gestionăm, astfel încât impactul asupra sănătății și productivității să fie redus.

În acest context, programul ”De la stres la eficiență” oferă o serie de cunoștințe, tehnici și instrumente care să ghideze participanții către atingerea obiectivelor sau rezultatele dorite.

Grup țintă

Programul se adresează tuturor persoanelor care doresc să-și optimizeze stilul de viață, precum și celor care doresc să eficientizeze anumite aspecte ale vieții profesionale sau relațiile cu ceilalți.

Beneficii

Sesiunile propuse sprijină participanții să:

 • Identifice situațiile generatoare de stres și tehnicile proprii pentru optimizarea performanței profesionale
 • Cunoască și să aplice tehnici specifice pentru o gestionare structurată a abordării problemelor, a timpului și a conflictelor – din perspectiva generării stresului
 • Stabilească obiectivele personale, pe termen scurt și mediu, de diminuare a stresului
 • Aplice în practică tehnici de schimbare a obiceiurilor nocive proprii pentru reducerea stresului personal
 • Înțeleagă conceptul, nevoia și beneficiile unui grup de sprijin și suport (GSS)
 • Participe într-un GSS cu scop de facilitare a procesului de schimbare a unui obicei nociv și de implementarea unor tehnici de diminuarea stresului
Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

Pre-program

Participanții vor completa online un chestionar, răspunsurile indicând declanșatorii interni proprii ai comportamentelor la stres. Cunoașterea acestora ușurează abordarea subiectelor din timpul cursului.

În timpul programului:

Programul conține 7 module, respectiv un modul introductiv și 6 module subsecvente.

Flexibilitate în alegerea modulelor: După parcurgerea modului introductiv, cei înscriși au posibilitatea de a-și exersa cunoștințele și abilitățile participând la întreg programul sau doar la modulele care le suscită interesul.

Prezentarea Modulului introductiv : Eu de mână cu stresul – subiecte abordate:

 • Înțelegerea stresului. Definiții ale stresului; Tipuri de stres; Mecanismele stresului; Cauze și efecte
 • Cum ies din situația asta? Stresul la locul de muncă. Tehnici de creștere a eficienței profesionale prin gestionarea stresului ocupațional; Dialogul interior și stresul. Schimbarea perspectivei din care mă privesc; Înțelegerea emoțiilor și gestionarea lor; Înțelegerea conceptului de mindfulness
 • Cum arată stresul meu? Declanșatori proprii; Surse ale stresului; Factori interni; Factori externi
 • Planifică pe hârtie schimbările – Ghidul schimbării Elaborarea propriului plan de acțiuni; Cere ajutor – formarea echipelor de sprijin și susținere (GSS) formate din 3 participanți

Post modul introductiv

Trainerii vor monitoriza săptămânal activitatea grupurilor de sprijin și susținere de-a lungul unui interval de 2 luni. În acest interval se vor organiza 2 întâlniri facilitate de traineri în care participanții își vor împărtăși experiențele în implementare. Accentul se va pune pe aspectele mai dificil de gestionat și punctele de învățare.

Participanții pot opta pentru unul sau mai multe dintre următoarele 6 module subsecvente:

 • Strategii de gestionare a timpului
 • Abordări în rezolvarea de probleme
 • Modalități de abordare a conflictelor
 • Relaționarea eficientă cu cei din jur
 • Adaptarea la schimbările din mediul extern
 • Recalibrarea personală și mindfulness
Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Expunere
 • Discuții dirijate
 • Dezbateri
 • Studii de caz
 • Jocuri de rol
 • Chestionare
 • Filme de instruire
 • Activități experienţiale
Dată susținere

Programul durează 3 luni. Modulul introductiv, Eu de mână cu stresul, durează 2 zile; modulele subsecvente vor avea o durata ce variază de la o jumătate de zi până la 1 zi.

Modulul introductiv este programat pe 24-25.05.2016

Traineri/Coordonatori program

SoranaRottaSorana Rotta are o experiență de peste 20 de ani în managementul de vârf, consultanță de afaceri și financiară și management de proiect în industrii diverse, a gestionat proiecte cu valori variind între 1 și 7 milioane de Euro în companii private din România, dar și finanțate din fonduri europene. În ultimii 2 ani a coordonat și livrat programe de instruire în România (Ford, Compa, Scandia, Kastamonu) și alte țări europene (UK, Finlanda, Polonia) în domenii precum managementul de proiect, leadership, managementul schimbării, gestionarea conflictelor, conducerea echipelor.

Sorina CimpeanSorina Cîmpean are o experiența de peste 18 ani în managementul resurselor umane. A implementat programe de orientare a noilor angajați și de evaluare, a organizat și livrat programe de training în domenii precum leadership, managementul echipelor, managementul conflictelor, gestionarea schimbării, managementul stresului, management de proiect, vânzări, customer care. S-a alăturat echipei CDM în 2014 și în acest timp, a livrat cursuri și team-building-uri către organizații precum Yonder, Banca Transilvania, Groupe Renault Romania, Leoni, GPV, Compa, Scandia, Kastamonu.

Tehnici de coaching pentru lideri

Punct de pornire

S-a constatat ca mai mult de 50% din abilitățile esentiale necesare unei persoane pentru o bună performanță sunt dobândite prin experiență directă, la locul de muncă.

Un bun lider știe că trainingul, desi necesar și util, nu este suficient pentru dezvoltarea oamenilor lui.

Folosirea coaching-ului ca parte a stilului de conducere asigură atât creșterea performanței în rolul actual al membrilor echipei, prin sprijinul acordat în rezolvarea provocărilor, cât și dezvoltarea abilităților lor pentru sarcini și proiecte viitoare.

Cele 2 zile ale programului de instruire oferă participanților ocazia de a se familiariza și de a exersa tehnici fundamentale de coaching necesare oricărui lider care dorește să-și dezvolte și să-și motiveze angajații pentru obținerea performanțelor așteptate.

Grup țintă

Cursul se adresează managerilor și coordonatorilor de echipe preocupați de dezvoltarea și motivarea colegilor lor.

Beneficii

Sesiunile propuse sprijină participanții în:

 • Înțelegerea procesului de coaching
 • Oferirea de sprijin și încurajare membrilor echipei atunci când aceștia au cea mai mare nevoie.
 • Conducerea unei conversații de coaching planificată sau spontană
 • Construirea unei relații de încredere cu membrii echipei
 • Creșterea încrederii în sine a membrilor echipei
 • Creșterea capacității echipei de a răspunde în mod autonom unor noi provocări
Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

Pre-program

Participanții au posibilitatea de a-și evalua abilitățile de coaching, înainte de a participa la acest training – fie o auto-evaluare, fie o evaluare de 360 de grade.

În timpul training-ului – subiecte abordate:

 • Principiile coaching-ului
 • Abilități necesare unui bun coach
 • Posibile bariere în aplicarea tehnicilor de coaching
 • Procesul de coaching
 • Discutia de coaching planificată și ad-hoc
 • Folosirea tehnicilor de coaching pentru
  • Facilitarea rezolvării unor probleme de către angajați
  • Analiza învățămintelor trase după o anumită experiență
  • Dezvoltarea angajaților – Modelul GROW
  • Corectarea unor comportamente / rezultate necorespunzătoare
 • Identificarea situațiilor în care coachingul nu reprezintă o soluție

Post-program:

 • O întâlnire de Follow-up de 3 ore la un interval de 1-2 luni de la finalizarea programului de training, pentru discutarea progreselor înregistrate de către participanți și clarificarea eventualelor întrebări privind transferul în practică.
 • O ședință individuală de coaching de o oră cu trainerul CDM, față în față sau prin Skype, în primele 3 luni după finalizarea cursului.
 • Aplicarea chestionarului abilităților de coaching, la o perioada de 6 luni de la finalizarea cursului, pentru a evalua progresul realizat în integrarea acestor tehnici în stilul de leadership.
Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Chestionar de auto-evaluare
 • Studii de caz
 • Activități experienţiale
 • Jocuri de rol discutate și analizate
 • Filme de instruire
 • Lucru pe grupuri + discuţie
Traineri/Coordonatori program

CarmenCopindeanCarmen Copîndean este trainer în cadrul CDM începând din anul 1998. A absolvit programul Fundamentals of Coaching cu Alain Cardon în anul 2007. A susținut atât sesiuni de executive coaching, cât și coaching pentru facilitarea transferului în practică, în întâlniri individuale și de grup din cadrul programelor integrate de dezvoltare a abilităților de leadership, în perioada 2001 – 2016.

Proiecte de zi cu zi – abordări AGILE

Punct de pornire

Lucrăm în fiecare zi în proiecte – ale noastre sau ale altora, în medii structurate (cu sarcini, priorităţi şi termene clare) sau în activităţi pe care nici măcar nu ne gândim că au o contribuţie.

Conceptele şi practicile de succes ale managementului de proiect sunt adoptate și adaptate de către persoane cu roluri diverse atât din conducerea organizațiilor, cât și alte departamente precum marketing, vânzări sau logistică.

Câştigurile? Eficiență crescută, aliniere la cerințele clienților interni sau externi, satisfacție crescută a acestora, relaţii mai bune cu cei din jur, programe personale cu control crescut.

Principiile Agile sunt aplicabile în multe alte domenii:

 • Indivizii şi interacţiunea înaintea proceselor şi uneltelor
 • Funcţional înaintea documentaţiei vaste
 • Colaborare cu clientul înaintea negocierii contractuale
 • Receptivitatea la schimbare înaintea urmăririi unui plan rigid

Deşi apreciem valoare în elementele din dreapta, haideţi să învăţam împreună să le apreciem mai mult pe cele din stânga!

Grup țintă

Persoane cu funcții de conducere în companii, manageri de proiect și membrii ai echipelor acestora care doresc să-și adapteze abordarea muncii pe proiecte la mediul în continuă schimbare.

Beneficii
Familiarizarea cu conceptele și practicile de bază in abordarea Agile a proiectelor

Înţelegerea modului de abordare a proiectelor de zi cu zi în sistem Agile

Clarificarea aportul diferitelor metodologii de management de proiect în cadrul companiilor

Schiţarea unui plan pentru adoptarea şi implementarea gândirii Agile în obiceiurile zilnice

Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

Ce este o abordare AGILE

Proiecte clasice vs. Proiecte Agile

Metodologia Agile – procese și noțiuni Clarificarea SCRUM (avantaje, structura); Echipa proiectului: Clientul – proprietarul serviciului final; Scrum Master; Echipa de dezvoltare a proiectului; Activități SCRUM; Livrabilele SCRUM.

Implementarea metodologiei Agile PM Dificultăți și modalități de reducere a acestora în implementarea metodologiei Agile; Rezistența la schimbare; Gestionarea stresului generat de schimbare; Abilități de comunicare a schimbărilor.

Plan de acțiune Obiective personale cu privire la introducerea abordării Agile în munca de zi cu zi; Planificare pași pentru implementarea metodologiei Monitorizare progresului în implementarea planului și a reacțiilor personale la schimbarea propusă

Activități şi mijloace moderne de învățare

Dintre metodele folosite menționăm: expunere, discuțiile dirijate, discuții în grupuri mici, studii de caz, dezbateri, simulări și exerciții. Comunicarea între participanți și între participanți și traineri reprezintă principalul pilon al metodelor de instruire folosite.

Dată susținere

Programul durează 2 zile și este programat în săptămâna 06 – 07.04.2016

Traineri/Coordonatori program

SoranaRottaSorana Rotta are o experiență de peste 20 de ani în managementul de vârf, consultanță de afaceri și financiară și management de proiect în industrii diverse, a gestionat proiecte cu valori variind între 1 și 7 milioane de Euro în companii private din România, dar și finanțate din fonduri europene. În ultimii 2 ani a coordonat și livrat programe de instruire în România (Ford, Compa, Scandia, Kastamonu) și alte țări europene (UK, Finlanda, Polonia) în domenii precum managementul de proiect, leadership, managementul schimbării, gestionarea conflictelor, conducerea echipelor.

Sorina CimpeanSorina Cîmpean are o experiența de peste 18 ani în managementul resurselor umane. A implementat programe de orientare a noilor angajați și de evaluare, a organizat și livrat programe de training în domenii precum leadership, managementul echipelor, managementul conflictelor, gestionarea schimbării, managementul stresului, management de proiect, vânzări, customer care. A livrat programe de dezvoltare pentru organizații precum Yonder, Banca Transilvania, Groupe Renault Romania, Leoni, GPV, Compa, Scandia, Kastamonu.

Manager și Facilitator

Punct de pornire

Orientarea către acțiune și obținerea de rezultate sunt atitudini și competențe cheie, solicitate de către orice organizație. Pentru ca o echipă să manifeste aceste atitudini și competențe, liderul acesteia trebuie să utilizeze o serie de abilități de facilitare, în diferite contexte ca de exemplu: ședințe, sesiuni de rezolvare de probleme și de planificare, obținerea consensului asupra unui curs de acțiune, rezolvarea și medierea conflictelor, etc.

Rolul unui manager în astfel de situații este de a ”face mai ușor” procesul; de a planifica și ghida/conduce un proces de grup astfel încât să fie atinse obiectivele dorite, cu implicarea și acceptarea soluției finale de către grup.

În acest context, programul Manager și Facilitator, oferă o serie de cunoștințe, tehnici și instrumente care să ghideze procesul de lucru a unei echipe astfel încât să fie obținute rezultatele dorite cât și angajamentul celor implicați.

Grup țintă

Programul este recomandat managerilor de diferite nivele, care conduc echipe și care doresc să își varieze tehnicile de facilitare în procesul de lucru a unei echipe.

Beneficii
Sesiunile propuse sprijină participanții să:

 • Aplice etapele unui proces de facilitare eficace în diferite contexte: rezolvare de probleme, luarea deciziilor, obținerea unui consens, facilitarea unei schimbări, rezolvarea și medierea conflictelor
 • Reducă timpul alocat pentru rezolvare de probleme și luarea deciziilor în grup, cu atingerea obiectivelor propuse și obținerea angajamentului persoanelor implicate
 • Utilizeze tehnici practice de abordare a situațiilor mai puțin confortabile – conflicte, comportamente dificile ale membrilor echipei
Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

Pre-program

Participanții vor analiza și oferi răspunsuri pe o serie de studii de caz specifice de lucru în grup pentru atingerea unor obiective.

În timpul programului – subiecte abordate:

 • Facilitarea – obiective și proces: Rolul facilitatorului pentru un manager; Beneficiile facilitării în diferite contexte organizaționale; Proces și conținut în focalizarea unui facilitator; Etapele unui proces de facilitare
 • Rezolvare de probleme – facilitare de procese sistematice: Rezolvarea de probleme sistematică – etape și instrumente specifice fiecărei etape; Planificarea și facilitarea unei sesiuni de rezolvare de probleme structurată; Aprecierea obiectivelor și a procesului facilitat – dezvoltarea unui plan de acțiune
 • Luare deciziilor – facilitare în funcție de tipul de decizie: Luarea unei decizii prin consens – dificultăți, proces, metode de facilitare; Alternative pentru luarea deciziilor prin consens – metode de facilitare a acestora
 • Dinamica unui grup de lucru – facilitare în funcție de nevoile grupului: Identificarea așteptărilor membrilor unui grup; Etape în dezvoltarea unui grup – adaptarea metodelor de facilitare a grupului astfel încât să funcționeze eficace în diferite contexte de lucru; Disfuncționalități la nivelul grupului și metode de abordare a acestora
 • Managementul conflictului – facilitarea rezolvării unui conflict: Tipuri de conflicte și cauzele acestora; Tehnici de rezolvare sau mediere a conflictului; Tehnici de abordare a comportamentelor dificile manifestate de către persoane sau grupuri

Post-program:

La finalul programului participanții își vor stabili o sesiune de facilitare în propriile organizații. Vor avea la dispoziție 3 săptămâni de pregătire și facilitare a acestei sesiuni. La finalul acestei perioade, vor fi susținute întâlniri de coaching de grup în cadrul cărora vor fi discutate modalitățile de facilitare a sesiunilor propuse, aspecte mai dificil de gestionat, puncte de învățare și de aplicare în cadrul sesiunilor viitoare facilitate de către participanți.

Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Studii de caz
 • Activități experienţiale
 • Jocuri de rol discutate și analizate
 • Filme de instruire
 • Lucru pe grupuri
 • Discuții în plen
Dată susținere

Programul durează 2 zile și este programat în săptămâna 26-27.04.2016

Traineri/Coordonatori program

Donatela Preda are o experiența de peste 18 ani în domeniul trainingului și al consultanței în management și dezvoltare organizațională, servicii adresate companiilor ca: OMV Petrom, Automobile Dacia Piteşti, Lafarge Romania, Friesland Campina Romania, Fujikura, ATP Exodus, Astra Vagoane, Iproeb Bistrița, Tenaris Group, Supreme Group, Yonder, etc.

Instructor formare – curs certificat ANC

Punct de pornire
Acest curs este destinat persoanelor interesate sau implicate în susținerea de sesiuni de instruire practice adresate adulților, în locuri special amenajate cu logistica necesară, pentru dezvoltarea de cunoștințe și abilități în utilizarea de echipamente, instrumente, utilaje, etc., necesare realizării unui anumit tip de activitate la locul de muncă.
Programul este structurat astfel încât să determine dezvoltarea și exersarea următoarelor competențe:

 • Proiectarea și pregătirea unui proces de instruire
 • Susținerea sesiunilor de instruire
 • Consilierea și dezvoltarea persoanelor instruite
 • Evaluarea procesului de instruire

Programul de formare este structurat în două părţi:

 1. sesiuni de instruire, urmate de
 2. aplicaţii practice în care participanţii vor susţine sesiuni practice de instruire în cadrul gupului de participanți și la locul de muncă.

O parte a fiecărei sesiuni de instruire va fi filmată. Astfel, se oferă un feedback specific şi util orientat pe dezvoltarea competențelor de instructor/preparator formare ale participanților.

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor absolvente de studii medii implicate în procesul de instruire a adulților sau cu experiență informală în formarea adulților, care necesită o certificare.

Beneficii

Sesiunile propuse sprijină participanții în:

 • conştientizeze modalitatea în care învaţă adultul în funcție de care să proiecteze și să implementeze un program de training
 • își dezvolte abilități de concepere a sesiunilor de instruire practice pe baza obiectivelor stabilite pentru aceste sesiuni
 • exerseze abilitățile de proiectare și facilitare a metodelor și tehnicilor speciale de învățare (unidirecționale și interactive)
 • aplice reguli de bază în conceperea materialelor necesare formării
 • înțeleagă impactul etapei de evaluare într-un proces de training și să utilizeze o serie de metode în acest sens
 • dezvolte abilităţi de gestionare a participanților în cadrul unei sesiuni de instruire
 • exerseze abilitățile de instructor/preparator formare printr-o serie de mini-sesiuni de formare

Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

Proiectarea și pregătirea formării:

 • Învățarea la adulți – stiluri de învăţare specifice.
 • Proiectarea sesiunilor de instruire practice în funcție de obiectivele propuse, conținutul stabilit, particularitățile grupei de participanți, logistica folosită.
 • Promovarea şi organizarea sesiunilor de instruire

Managementul procesului de instruire:

 • Formarea grupelor de instruire
 • Gestionarea și facilitarea învățării unui grup de participanți.
 • Coordonarea stagiilor de practică

Consilierea și dezvoltarea competențelor participanților:

 • Metode utilizate într-un proces de instruire (unidirecționale și interactive) pentru dezvoltarea de competențe – proiectare și facilitare
 • Abilități de comunicare și oferire/primire de feedback în procesul de învățare
 • Facilitarea punerii în practică a competențelor dobândite de participanți

Evaluarea sesiunilor de instruire:

 • Elaborarea probelor de evaluare conform obiectivelor propuse
 • Aprecierea progresului înregistrat de către participanți pe parcursul programului de instruire

Post-program:

La finalul programului participanții vor participa la un examen de absolvire a cursului, în prezența unei comisii de la ANC, care va avea o componente teoretică (test-grilă) și o componenta practică (susținerea unei sesiuni de instruire pe o temă aleasă de către fiecare participant).

Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Studii de caz
 • Activități experienţiale
 • Filme de instruire
 • Lucru pe grupuri
 • Discuții în plen

Dată susținere

Cursul durează 4 zile și este programat în săptămâna 23-27.05.2016

Traineri/Coordonatori program

RaulMarinaRaul Marina – are o experiența de peste 6 ani în domeniul trainingului și al consultanței în management și dezvoltare organizațională, servicii adresate companiilor ca: Decathlon, OMV Petrom, Automobile Dacia Piteşti, Ford, VCST, Banca Transilvania, Interbrands, Tenaris Group, etc.

Formare de Formatori – curs certificat ANC

Punct de pornire

Rolul unui trainer, atât intern cât și extern, este de a analiza și înțelege nevoile de instruire ale grupului de participanți, de a evidenția diferența între nivelul cerut și cel așteptat în termeni de cunoștințe și abilități ale participanților, și de a identifica cele mai potrivite modalități de a dezvolta și de a îmbunătăți performanța acestora.
De aceea, programul Formare de formatori este un program complex, structurat astfel încât să determine dezvoltarea și exersarea următoarelor competenţe:

a. Analiza nevoilor de instruire ale grupului de participanți, pregătirea și planificarea unui program de training

b. Susținerea unui program de training, conducerea și facilitarea procesului de învăţare: managementul grupului de participanţi, facilitarea procesului de învățare utilizând o serie de metode unidirecționale și participative, comunicare, observare, feedback, etc.

c. Evaluarea unui program de instruire și reorganizarea acestuia în funcție de obiectivele propuse și de nevoile de dezvoltare ale participanților

Grup țintă

Programul se adresează persoanelor absolvente de studii superioare, care livrează sau doresc să livreze programe de training, respectiv care au în responsabilitate instruirea adulților.

Beneficii

Sesiunile propuse sprijină participanții în:

 • Conștientizeze modalitatea în care învață adultul în funcție de care să proiecteze și să implementeze un program de formare
 • Identifice nevoile de training ale grupului țintă și să stabilească obiectivele sesiunilor de formare
 • Își dezvolte abilități de concepere a unui program de formare pe baza nevoilor de formare identificate, a obiectivelor stabilite și a modalității în care învață un adult
 • Exerseze abilitățile de proiectare și facilitare a metodelor de învățare în unui program de formare
 • Cunoască metode concrete de promovare a unui program de formare
 • Înțeleagă metode și tehnici de evaluare a unui program de formare
 • Exerseze abilitățile de formator printr-o serie de mini-sesiuni de formare.
Conținut și desfășurare. Subiecte abordate

În timpul programului – subiecte abordate:

Proiectarea și pregătirea programului de formare:

 • Analiza nevoilor de formare
 • Învățarea la adulți – stiluri de învăţare specifice.
 • Proiectarea sesiunilor de instruire practice în funcție de obiectivele propuse, conținutul stabilit, particularitățile grupei de participanți, logistica folosită.
 • Selectarea metodelor de formare
 • Elaborarea resurselor utilizate în formare
 • Promovarea şi organizarea programului de formare

Susținerea programului de formare:

 • Metode de formare la adulți care accelerează procesul de învățare
 • Feedback-ul instrument în procesul de învățare – aplicare în etape cheie ale programului de formare
 • Gestionarea situațiilor dificile dintr-un program de formare
 • Facilitarea punerii în practică a competențelor dobândite de participanți

Evaluarea programului de formare:

 • Metode de formare la adulți care accelerează procesul de învățare
 • Feedback-ul instrument în procesul de învățare – aplicare în etape cheie ale programului de formare

Post-program:

La finalul programului participanții vor participa la un examen de absolvire a cursului, în prezența unei comisii de la ANC, care va avea o componente teoretică (chestionare de evaluare a cunoștințelor) și o componenta practică (susținerea unei sesiuni de formare pe o temă aleasă de către fiecare participant).

Activități şi mijloace moderne de învățare
 • Chestionare de autocunoaștere
 • Studii de caz
 • Activități experienţiale
 • Jocuri de rol discutate și analizate
 • Filme de instruire
 • Lucru pe grupuri + discuții
Dată susținere

Cursul durează 5 zile și este programat în săptămâna 16-21.05.2016

Traineri/Coordonatori program

RuxandraPopaRuxandra Popa este trainer în cadrul CDM începând din anul 2014. În acest timp, ea a livrat cursuri și team-building-uri către clienții CDM (Yonder, Ford, Banca Transilvania, Groupe Renault Romania, Leoni, GPV) și cursuri deschise, oferite prin programe cu finanțare europeană (Training of Trainers, Project Management).

AlexandraLosonti
Alexandra Loșonti s-a alaturat echipei CDM după un traseu profesional de 8 ani în domeniul administrativ managerial. Activitatea ei a însumat pregătirea și livrarea unor cursuri și team-buildinguri, alături de alți consultanți CDM, pentru organizații precum Banca Transilvania, BCR, TSS Yonder, Ford România, Bosch. A activat de asemenea și în cadrul mai multor proiecte finanțate, livrând cursuri deschise de Formare de Formatori și Manager de Proiect.

Comments are closed.