In-House ProgramsPrograme In-House

Training In-House

În colaborarea cu clienții noștri urmărim următoarele etape:

GRATUIT Etapa 1 Discuţie informală – telefon sau o vizită pentru a discuta problemele Dvs.
Etapa 2 Vom căuta împreună soluţii pentru lucrurile care vă preocupă – în funcţie cu obiectivele firmei Dvs. şi a planurilor de dezvoltare pe care le aveţi
Etapa 3 Vă transmitem o propunere scrisă spre aprobare care conţine obiectivele programului, beneficiile sale, metodele de lucru şi o propunere financiară
CONTRACT Etapa 4 După acceptarea propunerii, responsabilul de contract stabileşte împreună cu reprezentanţii firmei  cele mai potrivite metode de a îndeplini obiectivele contractului
Etapa 5 Implementare – vom lucra alături de Dvs. în identificarea în profunzime şi rezolvarea problemelor.
GRATUIT Etapa 6 Evaluarea rezultatelor programului – pentru că vrem să învăţăm din lucrurile bune pe care le facem şi pentru că vedem în clienţii noştri parteneri, evaluarea este gratuită.

În cele ce urmează prezentăm câteva tipuri de programe de dezvoltare de abilităţi specifice, o enumerare a câtorva subiecte tratate şi o scurtă descriere a aspectelor pe care se focalizează aceste subiecte:

1.   Creșterea impactului personal

Tip de program Subiecte care includ              Focalizare pe
Comunicare Conştientizarea mecanismelor
 • Explorarea atitudinilor culturale şi mentale, ilustrarea a ceea ce se întâmplă în comunicare, atât verbal cât şi non-verbal
Construirea încrederii
 • Crearea unei atmosfere de încredere şi a unui climat de deschidere şi învăţare
Conflict
 • Recunoaşterea şi tratarea eficientă a situaţiilor de conflict interpersonal
Feedback
 • Înţelegerea modului de a sprijini o persoană să-şi înţeleagă impactul propriilor comportamente asupra celorlalţi
Ascultare
 • Dezvoltarea abilităţilor de ascultare eficientă
Stiluri de comunicare
 • Identificarea stilurilor de comunicare
 • Interacţiuni interpersonale
Abilităţi de influenţare Putere personală
 • Clarificarea surselor de putere personală
 • Uz  şi abuz în folosirea puterii
Influenţă
 • Diferenţierea între angajament şi supunere
 • Reacţii la influenţare:
Persuasiune
 • Dezvoltarea unor abordări flexibile pentru a obţine rezultate prin tehnici şi metode de influenţare
Construire de contacte şi reţele
 • Înţelegerea importanţei construcţiei de reţele personale (networking)
 • Prioritizarea activităţilor de networking
 • Analiza şi îmbunătăţirea contactelor şi reţelelor actuale în funcţie de priorităţi şi nevoi
Dezvoltare personală Acceptarea diversităţii
 • Îmbunătăţirea recunoaşterii propriilor stereotipuri şi prejudecăţi şi a efectelor lor
Preferinţe personale
 • Înţelegerea propriilor preferinţe comportamentale
 • Analiza propriilor cunoştinţe, abilităţi şi expertiză transferabile, competenţe tehnice şi profesionale şi evenimentele şi deprinderile prin care acestea au fost dezvoltate
Managementul stresului
 • Identificarea declanşatorilor personali de stres şi a modalităţilor de răspuns eficace la aceştia în scopul creşterii eficacităţii personale
Planificarea  carierei
 • Evaluarea carierei (sau chiar a vieţii) şi planuri de perspectivă
Rezolvare de probleme Generare de alternative
 • Practicarea de paşi structuraţi în rezolvarea de probleme
Împărtăşirea de informaţii
 • Importanţa transmiterii eficiente a informaţiei
Consens / Sinergie
 • Dezvoltarea abilităţii unui grup de a urmări un acord şi angajament faţă de decizii
Planificarea unor acţiuni
 • Dezvoltarea de abilităţi pentru planificarea şi monitorizarea unor acţiuni concrete

2.   Abilităţi de lider

Tip de program Subiecte care includ              Focalizare pe
Leadership Stil de conducere
 • Explorarea efectelor preferinţelor personale în conducerea oamenilor
 • Identificarea stilului de conducere potrivit în interacţiunile din cadrul unui grup
 • Îmbunătăţirea impactului personal
Coaching pentru performanţă
 • Etapele procesului de coaching: Stabilirea relaţiei, Identificarea nevoilor de dezvoltare, Planificarea activităţilor de coaching , Analiza rezultatelor
 • Dezvoltarea abilităţilor de coaching: definirea şi clarificarea aşteptărilor, împărtăşirea experienţei, facilitarea procesului de învăţare, utilizarea tehnicilor de punere de întrebări, oferirea şi primirea de feedback pozitiv şi corectiv
Aprecierea performanţelor
 • Dezvoltarea abilităţilor de intervievare şi apreciere a performanţelor
Motivare
 • Modalităţi de motivare în interacţiunile dintre lider şi membrii unui grup
Acceptarea diferenţelor dintre oameni
 • Discutarea valorilor şi conştientizarea prejudecăţilor în context personal sau organizaţional
Conducerea unui proces de apreciere a performanţelor colaboratorilor
 • Etape în procesul de apreciere – responsabilităţi distincte
 • Planificarea şi conducerea interviurilor de apreciere
 • Maximizarea impactului pozitiv
 • Evitarea capcanelor şi erorilor în apreciere
 • Îmbunătăţirea performanţelor viitoare  ale colaboratorilor

3.   Relaţii în grupuri şi echipe

Tip de program Subiecte care includ              Focalizare pe
Grupuri Funcţionarea grupurilor
 • Observarea şi conştientizarea a ceea ce se întâmplă într-un grup
Competiţie / Colaborare
 • Analiza eficienţei comportamentelor  de competiţie sau colaborare care se dezvoltă într-un grup
Conflict
 • Abilităţile de a gestiona şi explora conflictele care apar într-un grup
Negociere
 • Efectele abordărilor câştig-câştig sau câştig-pierdere în rezolvarea divergenţelor
Echipe Funcţionarea echipelor
 • Conştientizarea a ceea ce se întâmplă în propria echipă
Roluri
 • Identificarea şi explorarea a diferite roluri jucate de membrii unei echipe de lucru
Luare de decizii
 • Abilităţile de rezolvare de probleme şi de luarea de decizii într-o echipă
Feedback
 • Încurajarea schimbului de feedback constructiv într-o echipă
Conflict şi probleme inter-grup
 • Identificarea şi gestionarea conflictelor  într-o  echipă sau între diferite grupuri de lucru

4.   Marketing-vânzări (inclusiv Customer Care)


Tip de program
Subiecte care includ              Focalizare pe
Marketing Segmentare şi poziţionare
 • Definirea unor segmente de piaţă şi a unei poziţii în aceste segmente
Definirea pieţei
 • Dezvoltarea capacităţilor de a înţelege piaţa locală şi a nevoilor sale
Comportamentul clienţilor
 • Înţelegerea comportamentului clienţilor şi identificarea de răspunsuri organizaţionale profitabile pentru nevoile acestora
Vânzări Vânzare consultativă
 • Modalităţi practice de vânzare
 • Căutarea de beneficii pentru client
  Construire de relaţii
 • Mijloace şi tehnici de construire de relaţii cu clienţii
  Negociere comercială
 • Structurarea unor paşi în dezvoltarea de alternative şi obţinerea unui acord
  Discutarea  obiecţiilor
 • Înţelegerea, acceptarea şi tratarea punctelor divergente
Customer Care Retenţia clienţilor
 • Designul unor intervenţii şi programe pentru creşterea satisfacţiei clienţilor
 • Definirea unor interacţiuni individualizate pentru clienţi
  Servicii pentru clienţi
 • Identificarea unor modalităţi de adăugare valoare pentru tiferite tipuri de clienţi
  Tratarea nemulţumirilor
 • Oferirea unor răspunsuri calme şi calde în situaţii tensionate

5.   Conducerea schimbărilor personale şi organizaţionale


Tip de program
Subiecte care includ              Focalizare pe
Viziune şi pentru schimbare Interese, scopuri şi obiective
 • Clarificarea intereselor
 • Construirea unei imagini a schimbării
 • Transmiterea viziunii
Planuri pentru schimbare
 • Definirea unor alternative şi planuri de acţiune
 • Câştigarea implicării actorilor cheie
 • Concretizarea ţelurilor schimbării prin obiective
Acceptarea şi înţelegerea proceselor de schimbare Înţelegerea proceselor de schimbare
 • Modelarea proceselor  de schimbare
 • Reacţiile personale în schimbare
 • Tranziţii emoţionale în procesele de schimbare
Mecanisme de reacţie
 • Rezistenţa la schimbare
 • Câştigarea şi păstrarea sprijinului
Implementare schimbare prin  proiecte Lucru pe proiecte
 • Principiile lucrului pe proiecte. Instrumente esenţiale: jaloane, calendar, etc.
 • Monitorizare şi control
Evoluţia echipei de proiect
 • Definirea de roluri şi responsabilităţi în stadiile echipei de proiect
Echipe transversale (cross-functional)
 • Responsabilităţi în echipe transversale
 • Conflictul funcţional – transversal
Susţinerea schimbării Susţinerea schimbării
 • Construirea unor mecanisme care să facă schimbarea durabilă
  Învăţare din schimbare
 • Analiza lecţiilor învăţate în proces

Comments are closed.