QUALITY JAM

OBIECTIVE:

  • Evaluarea și prioritizarea sarcinilor prin stabilire de obiective și focalizare pe priorități.
  • Diferențierea între diferite tipuri de solicitări existente în timpul disponibil și agrearea de priorități la nivel individual și la nivel de echipă.
  • Aplicarea principiilor de management al timpului pentru realizarea sarcinilor proprii cât și a sarcinilor conexe (inter-conectate cu sarcinile proprii).
  • Conștientizarea interdependenței dintre membrii echipei și a contribuțiilor individuale la succesul echipei.
  • Managementul resurselor umane și materiale, adaptarea la nevoile fiecărei echipe.
  • Transferul de cunoștințe și abilități inter-echipe – impactul în realizarea obiectivului final.
  • Conștientizarea obiectivelor de calitate în atingerea obiectivelor echipei și contribuția fiecărui membru din echipă pentru atingerea acestora.

Nr. persoane 10-100

4 ore (adaptabil)

Indoor / Outdoor

Puțini oameni, mai multe solicitări, așteptări la fel de multe cu privire la sarcini ce trebuie livrate cu termene nerealiste… cum putem obține cele mai bune rezultate de la o echipă ? Quality Jam explorează aspectele create de nevoia de a utiliza abilități și cunoștințe de specialitate în contextul unei echipe, de a realiza sarcini multiple și conexe, de a evalua și prioritiza sarcinile, gestiona întreruperile, focalizarea pe prioritățile personale și ale echipei, transferul de informații și abilități.

Participanții sunt împărțiți în 3 subgrupuri și au responsabilitatea sarcinilor proprii cât și realizarea sarcinii alocate la nivelul echipei din care fac parte. Fiecare persoană deține piese unice care sunt necesare pentru a finaliza sarcinile echipei proprii cât și ale celorlalte echipe. Aceste piese reprezintă proprietatea specifică persoanei, ele sunt atribuite și nu pot fi transferate, manipulate de o altă persoană în nici una din etapele activității. Echipele trebuie să agreeze un mod de lucru unitar astfel încât să își distribuie resursele umane și să își gestioneze eficace timpul disponibil de realizare a sarcinilor.