Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: 03 mai 2018

Prezenta politică de confidențialitate este în concordanță cu legislația naționala și UE, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a Directivei 95/46/CE (“GDPR”) , și se aplică atât Fundației Centrul de Dezvoltare Manageriala cât și CDM Consulting SRL, denumite în continuare CDM.

Confidențialitatea dumneavoastră este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la CDM , de aceea, angajații  CDM respectă o procedură clară de a nu transmite nici unei persoane, alta decât participantul (inclusiv din organizația participantului) informații personalizate privind conținutul discuțiilor din cadrul programelor livrate de CDM.

CDM procesează datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România și UE și a elaborat politica de confidențialitate publicată în acest material.

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali , identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, stagiari sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.cdm.ro în ceea ce privește toate celelalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

TIPURI DE SERVICII OFERITE DE CDM

Entitățile juridice CDM menționate anterior oferă diferite servicii (numite în continuare serviciile CDM) care constau în programe personalizate pentru nevoile unei organizații client cum sunt serviciile de consultanță, formare profesionala (training), sesiuni de coaching, sesiuni de mentoring, programe pentru eficiența echipelor (teambuilding, echipe eficiente, etc.) și programe deschise pentru participarea mai multor organizații și indivizi (persoane fizice) cum sunt conferințe, seminarii, ateliere de bune practici și altele. Aceste servicii sunt finanțate pe bază comercială, prin derularea unor proiecte finanțate de către un finanțator (de ex. fonduri europene), sau din resurse proprii CDM.

TIPURI DE INFORMAȚII PROCESATE DE CDM

În cadrul serviciilor CDM, prin angajații sau colaboratorii acestuia, CDM poate cere persoanelor cu care intra în contact direct, respectiv beneficiarilor serviciilor, informații pe baza:

 1. Anumitor discuții unu la unu sau în grup, sau chestionare aplicate înainte, în timpul sau după livrarea serviciilor
 • informații cu privire la anumite aspecte din viața de zi cu zi la locul de muncă
 • anumite preferințe comportamentale specifice anumitor situații menționate
 1. Listelor de prezență la sesiunile de curs sau participare la evenimentele organizate de CDM
 • Semnăturile participanților, data și ora sosirii și plecării acestora
 1. Altor documente solicitate de organizațiile client, finanțatori (potrivit reglementarilor acestora) sau altor organizații sau autorități relevante (de exemplu ANC – Autoritatea Naționala a Calificărilor, Direcția Muncii)

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dumneavoastră personale;
 • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine dezvăluim datele personale colectate;

 

OBIECTIVE, MOTIVE PENTRU PROCESARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii unei persoane fizice cu CDM, ca persoană fizică, vă putem supune activității de prelucrare a datelor personale. Prin urmare, utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 

 1. Dacă sunteți client sau potențial client al CDM:
  • Furnizarea serviciilor CDM

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, în pregătirea materialelor necesare specifice serviciilor CDM  este posibil să ne bazăm pe datele personale relevante pentru cazul dumneavoastră. Ne bazăm în acest caz pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal.

 • Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea profesională/ afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal.

 • Trimiterea emailurilor informative

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică informații cu privire la serviciile CDM sau informații specifice în domeniul nostru de activitate, dar numai dacă v-ați abonat și prin urmare v-ați exprimat acordul cu vedere la prelucrarea datelor personale. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi emailuri în viitor făcând clic pe “Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau prin a scrie la adresa de email office@cdm.ro

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, compania la care lucrați, funcția pe care o dețineți, adresa de e-mail, telefonul, precum și alte date personale pe care ni le furnizați direct.

 1. Dacă sunteți reprezentant sau persoana de contact a unui client sau potențial client al CDM
  • Furnizarea serviciilor CDM

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile CDM solicitate. De exemplu, putem utiliza datele dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dumneavoastră personale în pregătirea materialelor necesare, specifice domeniului nostru de activitate. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri.

 • Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea profesională/ afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal și pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri.

 • Trimiterea emailurilor informative

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică informații cu privire la evenimentele organizate de CDM sau informații specifice în domeniul nostru de activitate, dar numai dacă v-ați abonat și prin urmare v-ați exprimat acordul cu vedere la prelucrarea datelor personale. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi emailuri în viitor făcând clic pe “Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau prin a scrie la adresa de email office@cdm.ro

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, compania la care lucrați, funcția pe care o dețineți, adresa de e-mail, telefonul, precum și alte date personale pe care ni le furnizați direct.

 1. Dacă sunteți angajat sau alt colaborator al unui client CDM sau potențial client
  • Furnizarea serviciilor CDM

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile CDM solicitate de la noi. De exemplu, putem utiliza datele dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dumneavoastră personale în pregătirea materialelor necesare, specifice domeniului nostru de activitate. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal și pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri.

 • Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările dumneavoastră și cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea profesională/ afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal.

 • Trimiterea emailurilor informative

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică informații cu privire la evenimentele organizate de CDM sau informații specifice în domeniul nostru de activitate, dar numai dacă v-ați abonat și prin urmare v-ați exprimat acordul cu vedere la prelucrarea datelor personale. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi emailuri în viitor făcând clic pe “Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau prin a scrie la adresa de email office@cdm.ro

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, compania la care lucrați, funcția pe care o dețineți, adresa de e-mail, telefonul, precum și alte date personale pe care ni le furnizați direct.

 1. Dacă sunteți partener de afaceri al CDM
  • Menținerea relației noastre contractuale cu dumneavoastră.

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a ne menține relația contractuala cu dumneavoastră pentru livrarea serviciilor CDM contractate. Ne bazăm, în acest caz, pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal și pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri.

 • Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu orice aspecte relevante legate de colaborarea pentru livrarea serviciilor CDM. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal.

 • Trimiterea emailurilor informative

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică informații cu privire la evenimentele organizate de CDM sau informații specifice în domeniul nostru de activitate, dar numai dacă v-ați abonat și prin urmare v-ați exprimat acordul cu vedere la prelucrarea datelor personale. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi emailuri în viitor făcând clic pe “Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau prin a scrie la adresa de email office@cdm.ro

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, compania la care lucrați, funcția pe care o dețineți, adresa de e-mail, telefonul, precum și alte date personale pe care ni le furnizați direct.

 1. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al partenerului de afaceri al CDM
  • Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Folosim datele dumneavoastră personale relevante pentru a ne menține relația contractuala cu dumneavoastră. Ne bazăm, în acest caz, pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal și pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri.

 • Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu orice aspecte relevante legate de colaborarea profesională/ afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate, ca temei de procesare a datelor cu caracter personal.

 • Trimiterea emailurilor informative

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică informații cu privire la evenimentele organizate de CDM sau informații specifice în domeniul nostru de activitate, dar numai dacă v-ați abonat și prin urmare v-ați exprimat acordul cu vedere la prelucrarea datelor personale. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu mai primi emailuri în viitor făcând clic pe “Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau prin a scrie la adresa de email office@cdm.ro

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, compania la care lucrați, funcția pe care o dețineți, adresa de e-mail, telefonul, precum și alte date personale pe care ni le furnizați direct.

 1. Dacă sunteți solicitant a unui loc de muncă sau a unei perioade de stagiu de practică:

Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul CDM, inclusiv în legătură cu programele noastre de internship. Ne bazăm în acest caz pe acordul dumneavoastră cu privire la politica noastră de confidențialitate ca temei de procesare a datelor cu caracter personal. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele și prenumele, adresa de e-mail, telefonul, domiciliul și toate celelalte datele personale de identificare incluse în CV-ul dumneavoastră, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza direct către noi.

 1. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Noi folosim datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al CDM, și anume protecția acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți vizitator al site-ului nostru de internet cdm.ro sau a paginilor de Linkedin – CDM Romania, Facebook – CDM Romania, Twitter – CDM_Romania, Youtube – CDM Romania.

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru de internet www.cdm.ro sau paginile de rețele sociale menționate mai sus, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul acestora. Această activitate de prelucrare a datelor colectate este făcută în interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet și a paginilor de rețele sociale, precum și îmbunătățirea acestora.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării acestora precum și adresa IP din care au fost accesate.

Pentru toate categoriile de persoane menționate mai sus, putem procesa datele dumneavoastră în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implica entitățile CDM. În acest caz, motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care CDM are obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea contractului încheiat de CDM în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți o parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al CDM de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

OFERIREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dumneavoastră, CDM vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre).

Dacă furnizați către CDM datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire, modul în care CDM intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră personale unor terțe părți, putem:

 • să vă dezvăluim datele de contact afiliaților noștri din cadrul CDM.
 • dacă este în interesul dumneavoastră și este necesar, vom divulga datele personale relevante autorităților relevante, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi.

DURATA PROCESULUI

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră personale atât pe durata acordului de asistență, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord de asistență, aceste date vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul colectării preconizate a datelor.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul la acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul de a șterge – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit de orice tip de calculator.

 

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Fundația Centrul de Dezvoltate Managerială sau CDM Consulting SRL,  B-dul Nicolae Titulescu, Nr.34, Bl. P16, Sc. 1, Parter, Ap. 5, Municipiul Cluj-Napoca, România, sau prin e-mail la office@cdm.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor.

Fundația Centrul de Dezvoltate Managerială este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 17229.

CDM Consulting SRL este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 35815.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem oricăror întrebări pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare la data de 04 mai 2018.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul CDM.