Tendințele în managementul proiectelor în 2016

Acest articol dorește să arate câteva dintre tendințele actuale în abordarea muncii în companiile care sunt vârf de lance în industriile din care fac parte.
Exigențele noastre, ale clienților produselor și serviciilor, sunt foarte mari, pretindem ca acestea să se înnoiască mereu, iar companiile sunt nevoite să-și adapteze mereu ofertele. Modul în care organizațiile încearcă să satisfacă se concretizează în câteva tendințe ale abordării în managementul proiectelor.Munca noastră constă în implementarea de proiecte, chiar daca nu suntem obișnuiți să o abordăm mereu în acest mod. Proiectele sunt acum adoptate de companiile inovatoare mici și mari în toate departamentele, ca mod de lucru.

 

Aceste organizații înțeleg importanța acestei abordări și investesc semnificativ pentru a se asigura că angajații, echipele și diferitele departamente au resursele necesare pentru a produce impactul scontat.

Într-un articol anterior am prezentat foarte succint o comparație între metodologiile tradiționale în abordarea proiectelor cu cele numite Agile, adică cele care se adaptează la schimbările ce au loc de-a lungul implementării proiectelor.

Modul în care muncim se schimbă permanent, noi fiind nevoiți să ne adaptăm modificărilor mediului, tehnologiei, obiectivelor. Organizațiile inteligente își echipează angajații cu abilități pentru a fi capabili să gândească mai creativ, strategic, să gestioneze schimbarea în mod flexibil și totuși structurat, monitorizând în același timp imaginea de ansamblu.

Managementul de proiect ca disciplină, a evoluat în ultimii ani de la o abordare tehnică la una care duce la atingerea rezultatului într-un mod flexibil. În luna ianuarie a acestui an, au fost publicate de către compania de consultanță TwentyEight Strategy, tendințele în domeniu managementului de proiect pentru anul în curs. În cele ce urmează, voi prezenta câteva dintre ele.

Abordarea Agile în managementul de proiect se extinde. Abordările Agile în managementul de proiect pătrund tot mai mult în alte domenii decât cel tehnologiei informaționale, unde deja au prins rădăcini. Companiile inovative recunosc nevoia de a-și înzestra angajații cu abilități de gândire flexibilă, încercând să creeze un echilibru între metodologiile tradiționale și cele Agile aplicate, pentru a-și atinge țintele stabilite într-un mediu extrem de competitiv.

Extinderea rolului strategic al managerilor de proiect. Managementul de proiect se concentrează tot mai frecvent pe implementarea de soluții mai rapid, cu impact puternic asupra afacerii. Prin urmare, se cere managerilor de proiect să gândească strategic, să fie responsabili de performanța financiară a companiei. Companiile inteligente își instruiesc angajații pentru gestiona acest rol diferit față de cel clasic, în care aceștia erau responsabili de respectarea unui buget alocat.

Modificare, modificare, modificare – principiile managementului schimbării. Schimbarea este încorporată în tot ceea ce facem. Fiecare proiect este sursa unei schimbări, prin urmare instrumentele necesare pentru a gestiona schimbarea e nevoie să fie cunoscute de managerii de proiect. Managementul schimbării pune accentul pe abilități de relaționare și de gândire strategică. Organizațiile au învățat că pentru a gestiona schimbarea, angajații au nevoie de mai mult decât cunoștințe și abilități tehnice, acestea nefiind suficiente pentru a o implementa. În lipsa unei schimbări eficace, proiectele nu ating impactul organizațional așteptat. Organizațiile inteligente le furnizează responsabililor de proiecte resursele și instruirea necesare pentru a gestiona schimbarea rapid și cu impact.

Gestionarea complexității activităților curente. Mediul de afaceri actual este tot mai complex, existând multe interdependențe între informație și relații. Înțelegerea și interpretarea informației cu privire la un proiect, oameni implicați și legăturile existente sunt abilități esențiale pentru a putea dezmembra un proiect în fragmente ce pot fi înțelese de toată lumea. Companiile cu viziune pe termen lung au înțeles că munca bazată pe proiecte este cea care va duce organizația spre stabilitate. Cei mai favorizați angajați sunt cei care sunt capabili să explice simplu situațiile complexe, iar pentru a se dezvolta, aceștia au nevoie atât de abilități și cunoștințe tehnice, cât și de abilități de relaționare.

Extinderea managementului de proiect în sectoare suport.Managementul de proiect nu se mai adresează doar profesioniștilor din domeniu, ci a pătruns și în domenii cum ar fi marketing-ul, vânzările sau logistica. Beneficiile sunt măsurate în eficiență crescută, aliniere strategică și satisfacție crescută a clienților, care duc la rândul lor la îmbunătățirea performanței organizațiilor. Companiile care îmbrățișează principiile managementului de proiect flexibil se asigură că angajații își dezvoltă abilitățile și cunosc instrumentele pentru a atinge rezultatele stabilite.

Nevoia de gândire constructivă (design thinking). Gândirea constructivă, inovatoare, este o tendință majoră în abordarea rezolvării de probleme. Acest mod de gândire încurajează găsirea de soluții atipice pentru a face față provocărilor. Organizațiile progresiste își încurajează angajații să găsească abordări care mențin un echilibru între adaptabilitate, flexibilitate și disciplină, cu scopul de a accelera inovația.

Semnificația managementului de portofoliu și de program (MPP). Managementul de portofoliu și de program a devenit o parte integrantă a managementului general și a ceea ce numim azi leadership. De fapt, MPP a devenit un element cheie în implementarea strategiilor companiilor, pentru că orice efort de  dezvoltare cere muncă organizată în proiecte. Prin urmare urmărirea modului în care proiectele și programele se încadrează în strategia generală a organizației a devenit esențială pentru toți managerii dintr-o companie. De aceea, organizațiile ce se concentrează pe dezvoltare viitoare își încurajează responsabilii de proiecte să semnaleze disfuncționalitățile în ceea ce privește alinierea rezultatelor proiectelor la strategia generală. Pentru a avea succes, angajații sunt susținuți să-și dezvolte abilitățile de analiză.

Sorana Rotta

Consultant