Team Coaching

Programele de Team Coaching permit unei echipe să funcționeze mai mult decât o sumă de indivizi, ca un SISTEM INTERDEPENDENT, prin faptul că se clarifică rolul echipei în context organizational, se îmbunătățesc relațiile între membrii echipei, încrederea, colaborarea, abilitatea de a gestiona conflictele constructiv, există sprijin și provocare între membrii echipei pentru atingerea obiectivelor de performanță propuse.

 

Gândim programele de TEAM COACHING sub foma unui mix de procese de facilitare a dezvoltării echipei, consultanță organizațională și coaching individual. Combinația specifică depinde de componența membrilor echipei, de stadiul de dezvoltare în care se află echipa, de contextul organizațional și de provocările cu care echipa se confruntă.

Câteva dintre BENEFICIILE COACHING-ului de ECHIPĂ sunt:

  • Creșterea angajamentului si încrederii in echipă și in sarcinile echipei
  • Facilitează împărtășirea de informații între membrii echipei
  • Creează un mediu de sprijin tehnic, emoțional și practic in situații de tranziție, schimbare
  • Facilitează învățarea, exersarea situațiilor de oferire si primire de feedback si feedforward
  • Încurajează dialogul deschis, organizat si constructiv in cadrul echipei
  • Optimizează structura de funcționare a echipei
  • Facilitează atingerea obiectivelor echipei si a celor individuale ale membrilor acesteia
  • Activează dinamica de funcționare a echipei