Procese de transformare organizaţională

Diagnoză

Prin diferite tehnici de analiză (chestionar, interviuri individuale, etc.) şi utilizarea de instrumente adaptate de CDM sau acreditate (de ex. gama Human Synergistics) sprijinim clarificarea unor aspecte legate de percepţii generale (opinii) sau aspecte specifice ale organizațiilor legate de teme:

Generale:

 • Cultură organizaţională
 • Blocaje organizaţionale
 • Aşteptările angajaților

 Specifice:

 • Motivaţie
 • Angajament
 • Satisfacţie, şi altele

Definirea de obiective şi strategii

Asistenţă în proiecte care vizează:

 • Definire de obiective şi indicatori de performanţă
 • Definirea strategiei de resurse umane
 • Clarificare de responsabilităţi şi roluri funcţionale

Dezvoltare organizaţională (DO)

Consultanţa pe care o oferim în DO ţine seama şi se bazează pe:

 1. Nevoia resimţită de acţiune la nivel de organizaţie, care permite o abordare şi o planificare sistematică şi sistemică. Ne bazăm analiza pe:
  • Comparaţia dintre situaţia dorită şi situaţia actuală
  • Interdependenţele sistemice
  • Schimbările specifice necesare spre atingerea situaţiei dorite
 2. Intervenţii bazate pe valori umaniste, cu accent pe colaborare între cei ce propun şi cei ce sunt afectaţi de schimbări – alternativă la metodele de impunere unilaterale

Facilitare

Inter – grup

 • Grupuri care colaborează în relaţia client – furnizor (intern sau extern)
 • Interacţiuni interdepartamentale (Multi-grup mirroring)

Intra – grup: 

 • în interiorul unui grup funcţional sau de lucru (transversal)
 • Interacţiuni interdepartamentale (Multi-grup mirroring)
 • Rezolvare de probleme în grupuri
 • Clarificare de roluri
 • Sesiuni de rezolvare de probleme și luarea deciziilor

La nivel individual : 

 • Procese de coaching
 • Identificare preferinţe personale
 • Dezvoltare personală şi profesională