Abilitati de moderare

Recomandat:

Angajaților care dețin poziții de conducere sau se pregătesc pentru ocuparea unor astfel de poziții.

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții să:

 • Înțeleagă scopul și beneficiile unui proces de moderare/facilitare în cadrul unui grup
 • Înțeleagă dinamica unui grup și rolul facilitatorului în etapele specifice dinamicii de grup
 • Își dezvolte abilitățile de comunicare utile într-un proces de facilitare
 • Aplice etapele unui proces de facilitare eficace în diferite contexte: rezolvare de probleme, luarea deciziilor, obținerea unui consens, facilitarea unei schimbări, rezolvarea și medierea conflictelor
 • Utilizeze tehnici practice de abordare a situațiilor mai puțin confortabile – conflicte, comportamente dificile/ne-productive ale membrilor echipei
 • Identifice şi să planifice obiective concrete de dezvoltare a abilităților de facilitare în contexte diferite de lucru cu echipa – definirea unui plan de acțiune individual

Teme abordate:

 • Facilitare sau direcționare – echilibrul corect în situații particulare.
 • Cu pălăria facilitatorului – etape în pregătirea și conducerea unui proces de moderare.
 • Etapele unui proces de facilitare: pregătire și inițierea unei întâlniri de lucru.
 • Dinamica unui grup – rolul facilitatorului în funcție de etapa în care se află grupul.
 • Cutia cu instrumente și tehnici a facilitatorului.
 • Punere de întrebări, ascultare activă, prezentarea, adunare și transfer de informații, încurajarea participării.
 • Tehnici de rezolvare de probleme și luare a deciziilor
 • Disfuncționalități la nivelul grupului și metode de abordare a acestora.
 • Tehnici de gestionare a divergențelor – obținerea acordului comun.
 • Tehnici de gestionare/mediere a conflictelor.
 • Finalizarea unei întâlniri de lucru.
 • Să trecem la acțiune – planul de acțiune.