Delegare eficace

Recomandat:

Tuturor angajaților, indiferent de nivelul ierarhic din organizație, care vor să-și valorifice și să-și îmbunătățească productivitatea, prin delegarea sarcinilor și proiectelor către membrii echipei.

Beneficii:

Sesiunile propuse sprijină participanții să:

 • Înțeleagă în ce fel procesul de delegare li se potrivește în munca lor și cum își pot crește productivitatea
 • Aplice diferite metode de delegare a sarcinilor
 • Contribuie la dezvoltarea membrilor echipei sau chiar a întregii echipe prin folosire eficientă a abilităților și tehnicilor de delegare
 • Identifice capcanele cele mai des întâlnite ale procesului de delegare și să învețe cum să le evite
 • Delege cu succes, astfel încât sarcina va fi îndeplinită eficace și eficient de către persoana delegată
 • Dețină controlul asupra sarcinilor, obiectivelor sau responsabilităților care au fost delegate
 • Utilizeze tehnici de oferire a unui feedback eficace în procesul de monitorizare a sarcinilor delegate

Teme abordate:

 • De ce să delegăm? Avantaje și dezavantaje ale delegării.
 • STOP/START ? – testarea abilităților de delegare.
 • Cui să delegăm? Etapele procesului de delegare.
 • Definirea limitelor și monitorizarea delegării de autoritate în procesul delegării.
 • Oferirea de instrucțiuni eficiente atunci când delegăm.
 • Metode de a monitoriza procesul de delegare.
 • Oferirea de feedback.
 • Planuri de viitor!  – Plan de acțiune.