Managementul Stresului

Recomandat:

Tuturor angajaților indiferent de nivelul ierarhic din organizație.

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții pentru:

 • Identificarea situațiile generatoare de stres și a modalităților în care resimt stresul – impactul acestora
 • Identificarea și aplicarea de strategii personale de gestionare a stresului în scopul optimizării performanței profesionale
 • Conștientizarea comportamentelor care produc emoții negative si ne defocalizează de la atingerea obiectivelor propuse
 • Aplicarea unor tehnici de control al emoțiilor și de schimbare a obiceiurilor distructive pentru reducerea stresului personal
 • Abordarea creativă a problemelor repetitive
 • Implementarea unui plan de acțiune pentru obținerea stilului de viață dorit și implementarea tehnicilor din acest curs

Teme abordate:

 • STRESUL – Cum îl resimțim și impactul asupra noastră.
 • Cum arată stresul meu? Declanșatori proprii.
 • Surse ale stresului. Factori interni și externi.
 • Stresul – răspuns individual.
 • Relația stress-performanță. Abordarea în 3 secvențe a stresului.
 • ”Imunitate la stress?…” Tehnici de gestionare a stresorilor la locul de muncă.
 • A acționa sub presiune și în situații limită – sub controlul/în afara controlului meu.
 • ”Eu înaintea lor” – controlul emoțiilor negative.
 • Gestionarea situațiilor dificile de relaționare cu ceilalți.
 • Să trecem la acțiune – planul de acțiune.