Training la locul de munca

Recomandat:

Tuturor angajaților indiferent de nivelul ierarhic din organizație.

Beneficii:

Sesiunile propuse sprijină participanţii să:

 • înțeleagă rolul pe care îl au în poziția de instructor/formator
 • conştientizeze modalitatea în care învaţă adultul în funcție de care să proiecteze și să implementeze un program de instruire
 • înțeleagă etapele unui proces instruire la locul de muncă
 • conștientizeze competențele cheie pentru fiecare etapă în procesul de instruire și să le exerseze
 • transmită mesaje și instrucțiuni clare în timp ce facilitează procesul de învățare
 • utilizeze feedback-ul ca instrument de facilitare a procesului de învățare
 • exerseze abilitățile de dezvoltare și susținere a unei sesiuni de instruire

Teme abordate:

 • Curba învățării – impactul instruirii la locul de muncă în accelerarea învățării.
 • Caracteristici de învățare ale unui adult – adaptarea procesului de învățare.
 • Traseul de la o nevoie la o intervenție planificată
 • Etapele unui proces de instruire.
 • Strategii de prezentare unidirecțională.
 • Mijloace vizuale în transmiterea de informații.
 • Implementare. Implicare. Motivare. Menținerea interesului paticipanților
 • Oferirea de feedback și mentoring în procesul de învățare – metode și principii de observare.
 • Evaluarea gradului de învățare pe cele 5 dimensiuni ale eficienței procesului de învățare
 • Planuri de acțiune.