Accelerarea eficacitatii unei echipe

Recomandat:

Tuturor angajaților indiferent de nivelul ierarhic din organizație.

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții pentru:

 • Aplicarea de tehnici de lucru în echipă care încurajează colaborarea între membrii din echipă
 • Construirea încrederii și coeziunea între membrii echipei
 • Adaptarea stilului de lucru/relaționare cu ceilalți membrii din echipă, în funcție de particularitățile acestora
 • Rezolvarea constructivă a conflictelor/divergențelor cu colegii
 • Aplicarea de metode de creștere a performanței echipelor din care fac parte
 • Dezvoltarea unui plan de acțiune care să le permită îmbunătățirea lucrului în echipă

Teme abordate:

 • Echipe eficace – caracteristici cheie și modalități de replicare a lor.
 • Managementul așteptărilor membrilor unei echipe.
 • Fundația unei echipe de succes.
 • Recunoașterea și abordarea diferitelor tipologii de persoane.
 • Respect și încredere reciprocă – puncte tari și aspect de dezvoltat.
 • Comunicarea interpersonală – competențe cheie.
 • Menține direcția! Focalizare pe obiective!
 • Îmbunătățirea dinamicii unei echipe – Metode de a crește eficacitatea unei echipe.
 • Valorificarea diversității într-o echipă
 • Coeziunea în cadrul unei echipe – obținerea și consolidarea acesteia.
 • Clarificarea așteptărilor. Empatia în procesul de rezolvare de probleme.