Managementul conflictelor in echipe

Recomandat:

Angajaților care dețin poziții de conducere sau se pregătesc pentru ocuparea unor astfel de poziții.

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții să:

 • Identifice conflictele cu care se confruntă în propriile echipe, înţeleagă cauzele sau sursele conflictelor în cadrul echipelor pe care le coordonează
 • Conştientizeze propriile atitudini şi reacţii în rezolvarea conflictelor şi modul în care aceastea influenţează abordarea conflictului în cadrul echipei
 • Identifice elementele care favorizează manifestarea comportamentelor defensive în abordarea conflictelor cât şi cele care contribuie la crearea unui climat de încredere, esenţial în rezolvarea conflictelor
 • Îşi autoevalueze propriile preferinţe în rezolvarea conflictelor precum şi eficienţa acestora în funcţie de caracteristicile situaţiei conflictuale existentă
 • Exerseze diferite strategii de rezolvare a conflictului luând în considerare nevoile tuturor părţilor implicate
 • Înţeleagă rolul mediatorului în rezolvarea eficientă a conflictului şi să exerseze acest rol în cadrul contextelor analizate în curs
 • Formuleze un contract de învăţare personal în scopul aplicării unor tehnici eficiente de rezolvare a conflictelor în cadrul propriilor echipe.

Teme abordate:

 • Conflictul – Distructiv sau Constructiv?
 • Cauzele unui conflict.
 • Etape în evoluția unui conflict.
 • Stilul preferat de management al conflictului – identificare și adaptare la cerințele situației.
 • Prevenirea conflictelor și rezolvarea acestora
 • Proactivitate în reducerea tensiunii – metode de abordare a conflictelor din etape preliminare.
 • Momentul critic în abordarea conflictelor.
 • Tehnici de abordare a conflictelor.
 • Metode de rezolvare a problemelor într-o echipă care reduc conflictele.
 • Metode de mediere a unui conflict
 • Să trecem la acțiune – planul de acțiune