Mixul management si leardeship

Recomandat:

Angajaților care dețin poziții de conducere sau se pregătesc pentru ocuparea unor astfel de poziții.

Beneficii:

Sesiunile propuse sprijină participanţii în:

 • Clarificarea diferenței între management şi leadership. Identificarea situaţiilor pentru care se aplică fiecare dintre cele două roluri
 • Conștientizarea stilului de conducere preferat și a impactului acestuia asupra climatului și rezultatelor din cadrul echipei – identificarea unui stil de leadership autentic
 • Adaptarea propriul stilul de leadership la nivelul de dezvoltare al echipei, implementând strategii concrete care să faciliteze maturizarea echipei
 • Aplicarea unui proces de delegare eficace care permite atât atingerea obiectivelor dorite cât și dezvoltare de competențe
 • Integrarea procesului de coaching în practica curentă de fiecare zi, pentru dezvoltarea competențelor membrilor echipei
 • Aplicarea de strategii de motivare individuale și la nivel de echipă

Teme abordate:

 • De la management la leadership. Combinația de lider și manager potrivită pentru fiecare poziție.
 • Eficientizarea stilurilor de conducere. Dezvoltarea competenței și autonomiei membrilor echipei
 • Puterea unei echipe – factori determinanți pentru succesul ei. Gestionarea evoluției echipei în dezvoltarea sa către o echipă performantă.
 • Modalități de prevenire și de abordare a situațiilor conflictuale. Rezolvarea conflictelor prin colaborare tehnici comportamentale.
 • Eficienţă în procesul de rezolvare a problemelor în grup și de luare a deciziilor.
 • Presiune și impact asupra rezultatelor. Modalități de gestionare a presiunii pentru a menține relații productive cu ceilalți și rezultatele dorite.
 • Implementarea și gestionarea unei schimbări. Comunicarea schimbării.
 • Motivare sau demotivare? Minimizarea amenințărilor și maximizarea recompenselor
 • Împreună! – tehnici de motivare la nivel de echipă. Trei acțiuni cheie pentru creșterea ANGAJAMENTULUI.
 • Dezvoltarea abilităților, potențialului și atingerea rezultatelor prin coaching
 • Discuția anuală de evaluare a performanței – pregătirea și managementul procesului.
 • Planificare pentru rezultate! Plan de acțiune