Rezolvarea problemelor si luarea deciziilor

Recomandat:

Tuturor angajaților, indiferent de nivelul ierarhic din organizație.

Beneficii:

Sesiunile propuse sprijină participanţii în:

 • aplicarea unui proces structurat de rezolvare a problemelor în care să se acorde atenţie atât parcurgerii etapelor standard, cât şi dinamicii grupului în cadrul fiecărei etape
 • aplicarea de tehnici şi instrumente specifice în clarificarea problemelor, adunarea/solicitarea de informaţii şi rezolvarea problemelor
 • diferenţierea între simptome şi adevăratele cauze ale unei probleme
 • abordarea sistematică a etapei de analiză a riscurilor dar şi a beneficiilor alternativelor înainte de a lua orice decizie (estimarea și managementul riscului)
 • înțelegerea și aplicare a diferite tehnici de luare a deciziilor la nivel de grup adaptate caracteristicilor respectivelor decizii
 • transformarea etapei de asumare a responsabilităţii faţă de acţiunile agreate în implementarea soluţiei într-un proces natural prin modul de structurare a luării unei decizii

Teme abordate:

 • Etapele unui proces integrat de rezolvare a problemelormetoda Problemă Rezolvată!
 • Stiluri preferate de rezolvare a problemelor. Impactul asupra rezultatelor și echipei.
 • Etape în rezolvarea problemelor și luarea deciziilor. Tehnici utile specifice fiecărei etape
 • Eficienţă în procesul de rezolvare a problemelor în grup și de luare a deciziilor.
 • Metode de monitorizare – măsurarea rezultatelor. Obiective SMART.
 • Matricea alocării de responsabilități
 • Inteligența emoțională – facilitator în procesul de rezolvare a problemelor și luarea deciziilor în grup
 • Identificarea şi planificarea unor schimbări în procesul de rezolvare de probleme.