BUILD A CITY, BUILD A TEAM

OBIECTIVE:

  • Crearea unei atmosfere de încredere care facilitează comunicarea, sprijinul reciproc, colaborarea între participanți, inter-echipe și crearea identității de echipă unitară.
  • Clarificarea normelor de lucru care să permită focalizarea pe priorități, gestionarea întreruperilor din partea celorlalte echipe, atingerea rezultatelor dorite în concordanță cu acele contribuții solicitate de celelalte echipe cu care lucrează.
  • Aplicarea principiilor esențiale de lucru în echipă care contribuie la construirea de relații funcționale și la atingerea obiectivelor dorite (claritate și structură, responsabilitate, adaptabilitate, comunicare asertivă, orientare pe rezultate).
  • Înțelegerea beneficiilor lucrului sistematic în acord cu strategia propusă la nivel de echipă.
  • Conștientizarea principiilor de calitate în atingerea obiectivelor echipei și contribuția fiecărui membru din echipă pentru atingerea acestora.
  • Analiza punctelor tari ale echipei și ale aspectelor de îmbunătățit.
  • Definirea unui plan de acțiune la nivel de echipă și ale acțiunilor de sprijin la nivelul fiecărui membru din echipă.

Nr. persoane 10-200

8 ore (adaptabil)

Indoor / Outdoor

Build a City este o simulare realistă de proiectare și construire a unui oraș, pornind de la zero.

Provocarea voastră este de a proiecta și construi un oraș gigant, funcțional și estetic, valorificând experiența arhitecților, urbaniștilor, peisagiștilor și a constructorilor din propriile echipe precum și resursele puse la dispoziție. Vor fi desemnate sarcini la nivel de echipă și la nivel de proiect, cu întreruperi neprevăzute și nevoi în contradictoriu ale echipelor, care trebuie gestionate     printr-o serie de abilități de management al timpului, comunicare asertivă, abordare sistematică a sarcinilor, rezolvare de probleme și lucru în echipă.

La finalizarea timpului alocat echipele vor îmbina secțiunile pentru a vizualiza orașul imaginar creat și își vor prezenta propriile viziuni cu privire la valorile echipei din care fac parte.

Activitatea se încheie prin discuții de analiză, la nivel de echipe și în plen, care vor evidenția agrearea și implementarea unei strategii comune, abordarea sistematică a sarcinilor prin documentare, creativitate, comunicare eficientă inter-echipe, alinierea abilităților și contribuțiilor membrilor echipelor pentru a asigura interconectarea secțiunilor orașului.