SET YOUR OBJECTIVE

OBIECTIVE:

  • Identificarea modalităților de a crește eficacitatea și eficiența echipei prin stabilire de obiective și focalizare pe priorități.
  • Diferențierea între diferite tipuri de solicitări existente în timpul disponibil și agrearea de priorități la nivel individual și la nivel de echipă.
  • Utilizarea de tehnici de management al timpului care facilitează organizarea eficientă a sarcinilor individuale și cele de echipă, evitarea distragerilor și a altor ”hoți” de timp.
  • Conștientizarea interdependenței dintre membrii echipei și a contribuțiilor individuale la succesul echipei.
  • Aplicarea principiilor esențiale de lucru în echipă care contribuie la construirea de relații funcționale și la atingerea obiectivelor dorite (claritate și structură, responsabilitate, adaptabilitate și impact).
  • Conștientizarea obiectivelor de calitate în atingerea obiectivelor echipei și contribuția fiecărui membru din echipă pentru atingerea acestora.

Nr. persoane 10-100

4 ore (adaptabil)

Indoor / Outdoor

Este posibil să te pregătești pentru neprevăzut și, în același timp, să îți stabilești obiective clare și realiste? Activitatea SET YOUR OBJECTIVE are un răspuns afirmativ la această întrebare.

Echipa voastră se întâlnește într-o zi de luni a săptămânii și vă planificați  activitățile pentru săptămâna în curs. Analizați sarcinile alocate și decideți care dintre acestea vor fi realizate în funcție de urgență, importanță, dificultate, punctaj alocat. Pe baza planului veți realiza sarcinile planificate: sarcina principală, sarcinile adiacente și o serie de sarcini ”neprevăzute”, solicitate de către trainer.

Realizarea tuturor sarcinilor în timpul alocat nu este posibil, de aceea echipele au nevoie să se focalizeze pe priorități  – să își stabilească OBIECTIVE REALISTE!

Activitatea se încheie cu analiza modalității în care au fost stabilite obiectivele, prioritizarea sarcinilor, deciziile legate de ce este urgent și important, alegerea sarcinilor potrivite la timpul potrivit, realiste în timp alocat, abordarea sarcinilor neprevăzute.