Servicii oferite de CDM

Unicitatea CDM provine din capacitatea de a produce rezultate prin transfer în practică adaptată, verificată și demonstrată printr-o experiență de 23 ani.
Serviciile oferite de CDM sprijină procesele complicate de definire şi dezvoltare ale comportamentelor şi practicilor productive ale organizaţiilor încurajând oamenii să-şi valorifice potenţialul existent şi să fie responsabili pentru propria dezvoltare şi a organizaţiei în care lucrează.