Coaching & Mentoring

Orice proces de coaching este un proces de sprijin pentru dezvoltarea personală/profesională a fiecărei persoane implicate; acesta este FOCUSUL nostru în conducerea procesului de coaching. Utilizăm instrumente, chestionare, tehnici și abilități, dar mai ales suntem atenți ca liderii, managerii, specialiștii care urmează procesul de coaching să ÎNVEȚE și să se DEZVOLTE ajutând alte persoane să parcurgă un proces de învățare.

Consultanții CDM conduc procese de coaching non-directive, care au scopul de a stimula AUTONOMIA și INFLUENȚA clienților noștri pentru a genera schimbări și pentru a-și asuma responsabilitatea acestor schimbări, pentru ce anume vor să devină la locul de muncă sau în viața personală.

Expertiza noastră în susținerea de programe de coaching include următoarele domenii:

1 - 1 coaching

pentru angajați de la toate nivelurile ierarhice din companii (în diferite contexte: numirea pe o poziție nouă din companie, dezvoltarea unei competențe solicitate pe poziția ocupată, schimbări majore la nivel de companie, atingerea unor obiective de performanță critice, etc.).

Team coaching

pentru echipe intacte din cadrul companiilor

Dezvoltarea competențelor de coaching

pentru manageri sau potențiali coach interni

Dezvoltarea unei culturi focalizată pe învățare și dezvoltare

care să fie asumată de managerii dintr-o companie

Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

Business Coaching

Proiectam programe de Business Coaching customizate nevoilor clienților.
In acest proces clienții beneficiază de susținere, suport, clarificare si încurajare pentru atingerea obiectivelor stabilite în diferite domenii: vânzări, marketing, management de echipa, dezvoltare profesională.
Suntem alături de clienți în clarificarea obiectivelor propuse și îi acompaniem pe tot parcursul procesului in vederea atingerii acestora, scopul final fiind creșterea performantei, atingerea rezultatelor si dezvoltarea potențialului existent.

Team Coaching

Programele de TEAM COACHING pe care le facilităm sprijină echipele să se focalizeze pe adevărate priorități în acord cu viziunea și obiectivele strategice ale companiei. Astfel sprijinim echipele să își definească un PLAN DE ACȚIUNE comun cu obiective de performanță în diferite domenii (strategic, financiar, marketing, relaționare cu stakeholderii, etc.). În același timp ne focalizăm și pe dinamica interacțiunilor dintre membrii echipei, relațiile în interiorul echipei și cu alte echipe, modalitatea în care membrii echipei comunică, își rezolvă conflictele, gradul de încredere existent, de asumarea a responsabilității și focalizarea pe rezultate a echipei.
Practic este o intervenție de învățare, construită in scopul creșterii capabilității si performanței unei echipe, prin aplicarea principiilor de coaching.

Business Mentoring

In programele noastre de mentoring clienții sunt acompaniați cu informații, resurse, cunoștințele sau experiența unui mentor pe domeniile solicitate de aceștia. Acompanierea se desfășoară pe un fond de încredere, deschidere, angajament si implicare.
Deși mentorii noștri oferă informații, sfaturi, ghidări, susținere sau suport, folosesc in același timp și instrumente, tehnici din coaching pentru a se asigura că soluțiile identificate sunt optime pentru client.